Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Internationella funktionshindersdagen uppmärksammas i Norden

03.12.15 | Nyhet
På torsdag den 3 december infaller Internationella funktionshindersdagen som även i år uppmärksammas på bred front i Norden. Syftet är att rikta fokus på hinder och lösningar för inkludering och delaktighet för den betydande del av världens befolkning som har någon typ av funktionsnedsättning.

I centrum finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som slår fast rättigheter på lika villkor, oavsett funktionsförmåga.

Några nordiska aktiviteter som arrangeras 3 december:

Fri rörlighet för alla

Vad vet vi egentligen om mobilitet över landsgränserna för personer med funktionsnedsättning? Det saknas statistik om mobilitet över landsgränser hos denna, förvisso heterogena men väl märkbara grupp.

I oktober 2015 arrangerades ett seminarium i Köpenhamn för experter på både funktionshinder och fri rörlighet. Syftet var att sätta fokus på temat och att utifrån behov komma med förslag till hur situationen kan förbättras. Seminariet arrangerades av Nordiska ministerrådets funktionshinderråd, Gränshinderrådet, hallå Norden och Norden i fokus och var en aktivitet inom Nordiska ministerrådets handlingsplan för funktionshinderssamarbetet.

Se filmen om fri rörlighet och funktionshinder:

Följ det fortsatta arbetet med temat på www.nordicwelfare.org.