233. Pål Jonson (Indlæg)

Informasjon

Speech type
Innlegg
Speech number
233
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppens talsperson
Date

Fru president! Jag vill börja med att tacka presidiet och då framför allt Wille Rydman för en alldeles utmärkt och mycket angelägen rapport. Alla de medlemsförslag som behandlas i rapporten ger uttryck för det stora engagemang som finns i Nordiska rådet för samhällssäkerhet och civilt försvar. Det tycker jag är mycket glädjande.

Jag vill göra två nedslag kopplat till rapporten, och det första gäller cyberförsvar. Här är det helt uppenbart att den stora utmaningen när det kommer till cyberförsvar är det växande gapet mellan digitalisering och säkerhet. För varje ny enhet vi kopplar upp mot internet öppnar vi upp en ny väg för cyberangrepp. Vi vet också, fru president, att antalet statssanktionerade, avancerade cyberangrepp mot de nordiska länderna har ökat i både styrka och omfattning under de senaste åren. Jag vill att Norden ska fortsätta att vara världens mest digitaliserade region, men då borde vi också vara den region i världen som är bäst på cybersäkerhet. Där är vi inte än, men jag tycker att rapporten går i rätt riktning.

Det andra nedslaget gäller det civila försvaret. Vi må ha dragit ned på det militära försvaret, men vi har närapå förintat det civila försvaret – möjligtvis vid sidan av Finland, som landade på rätt sida av historien. Jag kan dock ändå konstatera att det är en stor och grannlaga uppgift att bygga upp ett nytt civilt försvar och att vi bara är i början av den processen. Jag skulle framför allt vilja trycka på att det är angeläget att vi tänker nytt och att vi tänker nordiskt samarbete när det kommer till civilt försvar. Inte minst handlar detta om flödessäkerhet från väster till öster och om att tänka igenom de frågor som berör olika former av försörjningstrygghet.

Avslutningsvis, fru ordförande, handlar civilt försvar och samhällssäkerhet om att skapa medvetenhet hos allmänheten om inte bara det sannolika utan även det möjliga. Här har vi en lång och viktig resa framför oss. Återigen: Varmt tack för en mycket viktig och angelägen rapport!