Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

De nordiska utbildningsministrarna möts kring antiradikalisering och social mobilitet

27.04.15 | Nyhet
Skola
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
De nordiska utbildnings,- undervisnings- och forskningsministrarna samlas till möte i Köpenhamn idag. På agendan finns bland annat en diskussion om hur utbildningsinsatser kan motverka radikalisering och underlätta social mobilitet.

De nordiska länderna påminner mycket om varandra på utbildnings- och forskningsområdet, men betydande olikheter finns också. På ministermötet idag ligger fokus dels på att dela erfarenheter med varandra och dels på att lära av varandra.

En viktig gemensam målsättning för de nordiska länderna är att alla skall ha samma möjligheter att få utbildning - oberoende av social bakgrund och kön, och ett av de ämnen ministrarna kommer att diskutera på dagens möte är uttryckligen social mobilitet, dvs i vilken mån barnen har en möjlighet att få, och verkligen får, en högre utbildningsnivå än sina föräldrar. 

T.ex. i Danmark har barn av akademikerföräldrar fortfarande 10 gånger större möjligheter att få en högre utbildning än barn vars föräldrar inte själva har en akademisk utbildning. Forskning har visat att kulturella och sociala omständigheter påverkar detta i hög grad, och att ju tidigare samhället kan komma in med stödåtgärder, desto effektivare kan den negativa trenden brytas och vändas.

Utöver social mobilitet diskuterar ministrarna på dagens möte också en gemensam nordisk insats mot radikaliseringen bland de unga, samt samarbete inom lärarutbildningen.

Mötet leds av Nordiska ministerrådets ordförandeland Danmarks utbildningsminister Christine Antorini, samt utbildnings- och forskningsnminister Sofie Carsten Nielsen. 

Danmarks undervisningsministeriums pressmeddelande om dagens möte kan läsas här.