Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

1996 Øystein Lønn, Norge: Hva skal vi gjøre i dag? og andre noveller

1996 Øystein Lønn, Norge: Hva skal vi gjøre i dag? og andre noveller
Morten Brun

Om författaren

Øystein Lønn föddes i Kristiansand i Sydnorge och debuterade med en novellsamling 1966. Han var länge beundrad av andra författare, men var okänd för en större publik fram till 1993 då han fick Bragepriset för novellsamlingen Thranes metode. Han betecknas som en framstående stilist och skarpsynt observatör, när han dissekerar vanliga människors liv med tonvikten på det moderna livets tristess.

Om det vinnande verket

Hva skal vi gjøre i dag? og andre noveller är på ytan en uppenbart vanlig historia där inget särskilt händer. Med denna berättarteknik vill Lønn avslöja vad som finns under ytan på den moderna människan. Novellsamlingen beskriver fyra äldre personers liv under de senaste fyrtio åren. Tre av dem har haft lyckade karriärer i arbetslivet men hamnar slutligen i arbetslöshet av olika anledningar. Paren planerar en resa till Nya Guinea, och sätter allt sitt hopp till att resan ska återge dem deras livsglädje. Allt sägs mellan raderna i boken - det är i pauserna i dialogen som människornas karaktärer framträder. Ett stilgrepp i berättelsen är att beskriva en person genom en annan persons tankar.

Hva skal vi gjøre i dag? og andre noveller

Publicerad av: Gyldendal Norsk Förlag 

Publikationsår: 1995

Det här är vad bedömningskomittén sade

Blicken för det som ligger under den språkliga ytan har alltid präglat Øystein Lønns författarskap. Han är den tvetydiga dialogens oomtvistade mästare. I “Hva skal vi gjøre i dag?” dramatiserar han spänningen mellan våra privata liv och den oöverskådliga samhällsprocessen.