Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

1986 Rói Patursson, Färöarna: Líkasum

1986 Rói Patursson, Färöarna: Líkasum
Elin Lindenskov

Om författaren

Rói Patursson är född och uppväxt i Tórshavn, bodde i Köpenhamn mellan 1970 och 1985 och tog där en akademisk examen i filosofi. Efter en period som lärare vid Skrivekunstakademiet i Bergen återvände han till Färöarna och blev rektor vid den Färöiska Folkhögskolan i Tórshavn. Patursson har varit verksam som radiojournalist, skrivit sångtexter och givit ut tre diktsamlingar. För den tredje, Líkasum, erhöll han litteraturpriset.

Om det vinnande verket

Líkasum är en diktsamling skriven på färöiska. Det var första gången som ett verk skrivet på färöiska erhöll priset. Diktverket är uppdelat i sju delar med olika teman, men genomgående präglade av resenärens perspektiv. I dikten Heimkoma försöker poeten att identifiera återkomstens mystik. Tredje delen av diktsamlingen är en ordström fylld av erotik och tvivel, men också av en hängiven strävan att se klarare. En underliggande allvarlig humor kan spåras i hans reflektioner, och han frångår aldrig provokationen som uttrycksmedel. Patursson fogar sig väl till den modernistiska traditionen i sin lyriska täthet och i de många olika läsarterna som hans poesi möjliggör.

Líkasum (Som)

Publicerad av: Mentunargrunnur Studentafelagsins 

Publikationsår: 1985

Det här är vad bedömningskomittén sade

Med lyrisk kraft och öppenhet visar han de spänningsfyllda sammanhangen mellan den färöiska verkligheten och de existentiella frågorna i vår moderna tillvaro.