Effekten af budgetnedskæringer i NMR

Analyse af Nordisk Ministerråds budget 2008-2016 og Nordisk Råds rolle i budgetprocessen

Informasjon

Publish date
Abstract
Nordisk Ministerråd har i årene 2008-2016 gennemført forskellige ændringer i sit budget. Dels er der foretaget omprioriteringer af midlerne med henblik på at etablere centrale puljer, dels er den samlede ramme for Ministerrådets budget blevet reduceret. Omprioriteringerne af budgetmidlerne har sammen med nedskæringerne i budgetårene 2014-2016 medført, at der er sket forskydninger mellem projektmidler og midler til programmer og institutioner, blandt andet er flere af Ministerrådenes puljer til projekter blevet reduceret markant. Ændringerne i budgettet har samtidigt ført til en øget fokusering og prioritering af Ministerrådenes aktiviter og en skærpet opmærksomhed på styringen af projekter og på mulighederne for at tiltrække finansiering til prioriterede indsatser. Globaliseringsinitiativet, som blev lanceret i 2007, førte endvidere til større synlighed af det nordiske samarbejde og etablering af nye samarbejdsformer. Nordisk Råd har et ønske om at øge sin indflydelse på Ministerrådets budget. I den nuværende tilrettelæggelse af budgetprocessen er Rådets rolle i Ministerrådets budgetproces dog først og fremmest karakteriseret ved en reaktiv tilgang. Det vil sige, at Rådet reagerer på projektforslaget fra Nordisk Ministerråds Generalsekretær fremfor at proaktivt komme med forslag til prioriteringer tidligere i processen. Nordisk Råds konkrete forslag til budgettet bliver i et vist omfang implementeret i det færdige budget, men udgør mindre end 1% af budgettet. Nordisk Råd kunne formentlig få større indflydelse på budgettet, hvis man agerede mere proaktivt.
Publication number
2016:909