2016 Katarina Frostenson, Sverige: Sånger och formler

2016 Katarina Frostenson, Sverige: Sånger och formler

Om forfatteren

Katarina Frostenson er født i 1953 og bosatt i Stockholm. Hun er lyriker, prosaforfatter, dramatiker, oversetter og siden 1992 medlem av Svenska Akademien på stol nr. 18. Katarina Frostenson debuterte i 1978 med diktsamlingen I mellan. Siden da har hun utgitt et stort antall diktsamlinger, prosa, oversettelser og essay. Hennes forfatterskap er både mangesidig og svært enhetlig. Hun har lenge, egentlig helt siden hun trådte fram første gang, vært en av portalskikkelsene i svensk samtidslyrikk.

Om vinnerverket

Sånger och formler (Wahlström & Widstrand 2015) er Katarina Frostensons seneste diktsamling. Språket tar form og kropp der, hun bruker ordene, snur på dem, søker betydninger og bibetydninger som om de, selve deres dobbelttydige eksistens, gestalter alt det gåtefulle som verden og livet er. Snart finner man seg som leser dratt inn i en beretning om livets mest fysiske og mest sjelelige åpenbaringer, fra en svimlende ferd med skyller og bein og søppel gjennom avløpsrør, over en syngende vakker hymne til byen Minsk og det hviterussiske språket, over varme og kjærlighetsfylte dikt til Marina Tsvetajeva, over bilder fra Stockholms forsteder og sentrum og frem til den flådde Marsyas, forvandlet til musikk og lidelse.

Sånger och formler

Publisert av: Wahlström & Widstrand 

Utgivelsesår: 2015

Bedømmelseskomitéen begrunnelse

Mottakeren av Nordisk råds litteraturpris 2016 har et langt og komplekst lyrisk forfatterskap bak seg. I en vev av samtid og mytologi, nærmiljø og globale utblikk, håndfast hverdag og besøk i erindringer, litteratur og sanger fester hun detaljene i den store helheten. Katarina Frostensons diktsamling Sånger och formler er en fortelling om livets fysiske og sjelelige åpenbaringer, om det lille i det store, og om mennesket i verden. I hennes tilsynelatende stramme, men i realiteten svært sjenerøse dikt skjer det hele tiden forvandlinger der livets stadig skiftende merkverdighet gestaltes.