2016 Katarina Frostenson, Sverige: Sånger och formler

2016 Katarina Frostenson, Sverige: Sånger och formler

Om författaren

Katarina Frostenson är född 1953, bosatt i Stockholm. Hon är lyriker, prosaförfattare, dramatiker, översättare och sedan 1992 ledamot av Svenska Akademien på stol nr 18. Katarina Frostenson debuterade 1978 med diktsamlingen I mellan. Sedan dess har hon publicerat ett stort antal diktsamlingar, prosa, översättningar, essäer. Hennes författarskap är mångsidigt och mycket sammanhållet. Hon har länge, egentligen alltsedan hon först framträdde, varit en av portalgestalterna i svensk samtidslyrik.

Om det vinnande verket

Sånger och formler (Wahlström & Widstrand 2015) är Katarina Frostensons senaste diktsamling. Språket tar form och kropp där, hon använder orden, vänder på dem, söker betydelser och bibetydelser som om de, själva deras dubbeltydiga existens, gestaltar allt det gåtfulla som världen och livet är. Snart finner man sig som läsare indragen i en berättelse om livets mest fysiska och mest själsliga uppenbarelser, från en hisnande färd med skulor och ben och sopor genom avloppsledningar, över en sjungande vacker hymn till staden Minsk och det belarusiska språket, över varma och kärleksfyllda dikter till Marina Tsvetajeva, över bilder från Stockholms förorter och city och fram till den flådde och till musik och lidande förvandlade Marsyas.

Sånger och formler
Publicerad av: Wahlström & Widstrand 
Publikationsår: 2015

Det här är vad bedömningskomittén sade

Mottagaren av Nordiska rådets litteraturpris 2016 har ett långt och komplext lyriskt författarskap bakom sig. I en väv av samtid och mytologi, närmiljö och globala utblickar, handfast vardag och vistelser i minne, litteratur och sånger fäster hon detaljen vid den stora helheten. Katarina Frostensons diktsamling Sånger och formler är en berättelse om livets fysiska och själsliga uppenbarelser, om det lilla i det stora och om människan i världen. I hennes dikter, skenbart strama men i själva verket mycket generösa, sker ständiga förvandlingar i vilka livets mångskiftande märkvärdighet gestaltas.