Energiakademiet (Danmark)

Energiakademiet - Danmark
Fotograf
norden.org
Et globalt digitalt møtested for bærekraftige lokale pionerer

Samsø Energiakademi har gjort et langsiktig arbeid for å øke vår kunnskap og ekspertise innenfor utnytting av alternative energikilder ved å spre informasjon på Internett gjennom sine forskjellige tjenester.

Energiakademiet er også et godt eksempel på vidsynt arbeid og hva man kan oppnå med kollektive skritt.