Gaia Arkitekter – Norge

miljøpris 2024 norge
Fotograf
Private
En praksis som har fokus på «økologiske samfunn» – ikke bare økologiske bygg.

Gaia Arkitekter er nominert til Nordisk råds miljøpris 2024

Gaia Arkitekter utmerker seg ved å gå ut over de konvensjonelle systemgrensene for "den fysiske bygningen" og "teknologiske løsninger". Det gjør de ved også å ta tak i utfordringen med å renovere eksisterende bygninger, inkludere det omkringliggende landskapet rundt bygningen og inkludere fokus på praksis hos brukerne av bygninger. 

Gaia Arkitekter har i 40 år vært en av de viktige pådriverne i debatten om bygninger, fellesskap, og økologi både i Norge og internasjonalt. De representerer en alternativ kunnskap som går ut over teknologi og inkluderer økologi samt psykologi, og føyer seg slik inn i alternative kunnskapstradisjoner som økologisk jordbruk og byøkologiske bevegelser.

Deres brede og dype økologisk fokus i byggevirksomhet kan overføres til andre former for fysisk infrastruktur enn bare bygninger og kan inspirere andre arkitekter så vel som utbyggere.

Gaia Arkitekter har de siste tiårene ligget i forkant av, og dermed vært med å drive, den offentlige debatten om hvordan man kan redusere det økologiske fotavtrykket til nye og eksisterende bygninger.