12. Bærekraftig utvikling

Arvoisa presidentti, hyvät kollegat! Boreaaliset metsät ovat tunnusomaisia Pohjolalle. Metsätalouden merkitys on huomattava työpaikkojen ja uusiutuvan energiantuotannon ja kestävään kulutukseen…

Related case: Medlemsförslag om gemensam Nordisk kraft i förhållandet EU och skogspolitiken

De nordiske landene, og verden, står overfor en klimaendring som krever en drastisk omlegging fra fossile energikilder til fornybare energikilder. Vi må erstatte plastprodukter basert på petroleum…

Related case: Medlemsförslag om gemensam Nordisk kraft i förhållandet EU och skogspolitiken

Herr president! Jag vill på den konservativa gruppens vägnar tacka för det positiva bemötande som vårt medlemsförslag om den viktiga skogsnäringen och ett gemensamt nordiskt ställningstagande…

Related case: Medlemsförslag om gemensam Nordisk kraft i förhållandet EU och skogspolitiken

Arvoisa presidentti! Jos ajatellaan ilmastonmuutoksen torjuntaa, meillä on oikeastaan kolme työkalua: meidän pitää saada päästövähennykset kunnianhimoiselle tasolle, meidän pitää saada meidän …

Related case: Medlemsförslag om gemensam Nordisk kraft i förhållandet EU och skogspolitiken

Herr president! Jag vill börja med att instämma i det som min partikollega Wilfred Nordlund sa om skogsindustrin och vikten och värdet av den.

Skogsindustrin är för de nordiska länderna, i…

Related case: Medlemsförslag om gemensam Nordisk kraft i förhållandet EU och skogspolitiken

Arvoisa presidentti! Hyvät kollegat! Tämä on erittäin hieno aloite. Pitää kiittää tästä heti konservatiiviryhmää. Oikeastaan silloin keskusteltiin LULUCF:stä ja muun muassa RED2:sta, mutta tämän …

Related case: Medlemsförslag om gemensam Nordisk kraft i förhållandet EU och skogspolitiken

Tak for det. Som udgangspunkt var vi i Nordisk Grønt Venstre positive over for det her forslag, men det lader til at være et rent industriorienteret forslag. Derfor er det vigtigt for os lige at…

Related case: Medlemsförslag om gemensam Nordisk kraft i förhållandet EU och skogspolitiken

Arvoisa presidentti! Ehdotus siitä, että Pohjoismaat tekisivät laajempaa yhteistyötä ja koordinointia metsäpolitiikassa EU:n suuntaan, on todellakin kannatettava, mutta metsien käytössä on syytä…

Related case: Medlemsförslag om gemensam Nordisk kraft i förhållandet EU och skogspolitiken

Som dere forstår, er Mittengruppen svært begeistret for de konservatives forslag. Vi er mange talere som snakker for dette. Fra Norges side vil jeg si at vi i Stortinget har vedtatt å knytte oss…

Related case: Medlemsförslag om gemensam Nordisk kraft i förhållandet EU och skogspolitiken

Herr president! Det är rörande att se den breda enigheten bland Nordiska rådets ledamöter. Oavsett vad vi tycker att vi ska använda skogen till verkar vi vara överens om att det ska finnas en…

Related case: Medlemsförslag om gemensam Nordisk kraft i förhållandet EU och skogspolitiken