2. Nordisk topmøde

Præsident:: HENRIK DAM KRISTENSEN

Præsidenten: Vi går nu over til Dagsordenspunkt 2

Præsidenten: Vi indleder eftermiddagens temadebat med de nordiske statsministre om hvordan Norden kan bidrage til at fremme gennemførelsen af FNs verdensmål i Norden.

De nordiske statsministre, samt regeringslederne fra Færøerne, Grønland og Åland gives syv minutter til indledende tale.

Rækkefølgen er den, at Finlands statsminister indleder debatten som formandsskabsland for det nordiske regeringssamarbejdet i 2016. Derefter gives ordet i alfabetisk ordning til de øvrige statsministre og regeringsledere. Som værtsland afslutter Danmark debatten.

Medlemmerne gives mulighed til 1 minuts spørgsmål eller kommentar efter hver hovedtaler, og det gives 2 minutter til svar. Dette gøres ved at trykke på knappen ”ønsker ordet”.

Jeg gør opmærksom på at det er afsat to timer til debatten og tiden vil fordeles mellem regeringslederne. Hvis debatten trækker ud, vil podiet afslutte debatten selvom der stadig er flere talere på listen.

Herr ordförande, bästa nordiska kolleger, ministrar, mina damer och herrar! Vuosi sitten Reykjavikissa esittelin tässä samassa istunnossa pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajuusohjelmamme…

Värderade herr president! Statsministern, tusen tack för berömmet. De nordiska statsministrarna har under det senaste året tagit Nordens globala roll och profilering som ett av sina huvudteman.…

Arvoisa puheenjohtaja! Pohjolan globaali rooli tulee monesti esille tavattaessa kansainvälisiä kollegoita, ja erityisesti he kiinnittävät huomiota Pohjoismaiden koulutukseen ja tasa-…

Herr president! Det är glädjande att FN har ställt sig bakom agenda 2030, med mål och delmål för en bättre värld. Det är varje lands skyldighet att konkret arbeta med dessa mål för att få dem…

Arvoisa puheenjohtaja! Ensinnäkin voimme tehdä jokainen omassa maassamme sen, että pääsemme eteenpäin näiden 17 tavoitteen kanssa. Meidän täytyy nöyrästi suhtautua tavoitteisiin. Vaikka me olemme…

Herr president! Herr statsminister! Ledamöter i Nordiska rådet! Om Sverige skulle närma sig försvarsalliansen Nato, eller om Sverige söker medlemskap i Nato, gör vi då detta tillsammans med…

Kiitoksia kysymyksestä. Suomessa käydään kyllä vaalien yhteydessä Nato-keskustelua. Me teetimme kesän aikana Nato-selvityksen, ja tilannekatsauksessa sen yhteydessä kävimme keskustelua tuosta…

Herr president! Tack, statsminister Sipilä, för inledningen! Kampen mot fattigdom och hunger och kampen för jämställdhet är något som förenar de nordiska politikerna. Vi pratar om hållbar…

Arvoisa puheenjohtaja! Ymmärrän hyvin nämä huolet, mitä Nord Stream 2 -hankkeeseen liittyy. Ensinnäkin lähdemme siitä, että Euroopan unionissa täytyy käydä keskustelu siitä, onko tämä…

Den norske finanskomiteen hadde gleden av å besøke Finland i september, bl.a. for å se på de grepene som tas for å omstille finsk økonomi, som nå opplever lavere økonomisk vekst i møte med…