Arktisk samarbejdsprogram 2015-2017

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Arktis er et område hvor endringer skjer raskt, og utfordringer blir stadig mer synlige. De globale klimaendringene har satt natur og mennesker i Arktis under et sterkt press. Gjennomsnittstemperaturen i Arktis stiger, isbreer og havisen smelter og åpner opp tilgjengeligheten av naturressurser i området. Dette har konsekvenser for naturen, samfunn og mennesker i Arktis, men også nye muligheter åpner seg. Nye sjøruter, voksende behov for energi globalt og teknologiutvikling gjør det mulig å utvinne ressurser under krevende arktiske forhold. De nordiske landene ønsker at de nye mulighetene som åpner seg, utnyttes med respekt og hensyn til den unike og sårbare naturen og miljøet i Arktis. Samtidig skal de arktiske folks levekår og utvikling sikres. En bærekraftig næringsutvikling og utvikling av moderne velferdssamfunn for befolkningens beste står i sentrum.Nordisk ministerråds arktiske samarbeidsprogram har siden 1996 resultert i flere hundre prosjekter, arktiske aktiviteter og politiske initiativ som spenner fra klimaendringer, miljø og natur, bærekraftig utvikling til helse, kultur og kompetanseutvikling. Initiativene har et felles mål: å sikre en bærekraftig utvikling med respekt for naturen og velferden til menneskene som bor i Arktis.Det arktiske samarbeidsprogrammet supplerer Nordisk ministerråds øvrige programmer, strategier og initiativer som inneholder relevante arktiske spørsmål.
Publikasjonsnummer
2014:770