Holdbar nordisk velferd

– et program for nye velferdsløsninger til mennesker i Norden. Status til de nordiske statsministrenes sommermøte 2015

Informasjon

Publish date
Abstract
Programmet Holdbar nordisk velferd realiserer de nordiske statsministrenes oppfordring til de nordiske helseministrene om å utarbeide konkrete forslag til en videreutvikling av det nordiske  helsesamarbeidet. Det var på det nordiske statsministermøtet 10. juni 2012 at statsministrene  ba helseministrene om å se spesielt på muligheterne for nordisk samarbeid innenfor utprøving  av nye legemidler og behandlinger, samarbeid om høyspesialiserte funksjoner samt forskning om helse og velferd.
Publication number
2015:726