Klima- og miljøhandlingsplan for Nordens hus 2022–2024

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Vår visjon 2030 sier at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region i 2030, og er inndelt i tre strategiske prioriteringsområder: et grønt Norden, et konkurransedyktig Norden og et sosialt bærekraftig Norden. I visjonens handlingsplan for 2021-2024 står det at Parisavtalen og Agenda 2030 viser vei, og at Norden skal arbeide enda mer ambisiøst og raskere enn resten avverden.På bakgrunn av vår visjon, er det et behov for at organisasjonene Nordisk ministerråds sekretariat (NMRS), Nordisk råd (NR) og Nordisk kulturfond (NKF) – alle lokalisert i Nordens hus i København– vender blikket mot egen virksomhet. Derfor vil de tre organisasjonene gå sammen om en felles klima- og miljøhandlingsplan som kan sikre at organisasjonene og Nordens hus jobber aktivt og målrettet mot å bli karbonnøytrale, ved å:• måle utslipp• fastsette målsetninger for reduksjon• implementere endringer for å nå målene• løpende kontrollere at målene nås.Sammen kan vi gjøre Nordens hus til en fremtidsrettet arbeidsplass som kan gå foran som et godt eksempel og bidra positivt til Vår visjon 2030, deklarasjonen om karbonnøytralitet samt ikke minst Agenda 2030 og Parisavtalen.
Publikasjonsnummer
2022:448