Nordens språk - med røtter og føtter

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Har alle folk i Norden en gang kunnet forstå hverandre uten videre? Når og hvordan forandret det urnordiske språket seg til de moderne språkene islandsk, færøsk, norsk, svensk og dansk? Og hvorfor regnes finsk, samisk og grønlandsk ikke med til de nordiske språkene selv om de er språk i Norden? Svarene kan du få i denne boka. Nordens språk med røtter og føtter er en saklig og levende presentasjon av språk med en lang historie i Norden: de skandinaviske språkene, øy-språkene islandsk og færøysk samt samisk, grønlandsk og finsk. Boka forteller hvordan språkene er oppbygd, om deres historiske utvikling og de innbyrdes slegtskapsforholdene. Til boka knytter det seg et omfattende undervisningsmateriale som består av korte og lettilgjengelige tekster om språkhistoriske og språkpolitiske emner.
Publikasjonsnummer
2004:009