Bostadsbidrag i Danmark

Boligstøtte i Danmark
Här kan du läsa om möjligheterna att få bostadsbidrag i Danmark.

Om du bor på hyra i en bostad med eget kök kan du eventuellt få bostadsbidrag. Om du får pension och bor i en andelsförening, kan du möjligtvis få bostadsbidrag i form av ett lån.

Bostadsbidrag för hyresbostad

Om du bor på hyra i en bostad med eget kök kan du eventuellt få bostadsbidrag.

Om ni är flera personer som bor tillsammans, är det bara en person som kan få bostadsbidrag. Bostadsbidraget utbetalas till den som lämnar in ansökan eller till bostadsbolaget som drar av beloppet från hyran.

Om du hyr en bostad i andra hand, gäller de normala reglerna för bostadsbidrag. Du ska dock försäkra dig om att den som hyr bostaden i första hand har anmält sin flytt till folkregistret, eftersom personens inkomst i annat fall kan påverka ditt bostadsbidrag.

Om du har rätt till bostadsbidrag och hur mycket du i så fall har rätt till, beror bland annat på din hyra, din inkomst, din förmögenhet, bostadens storlek och hur många som bor i den.

Om du har danskt NemID, kan du ansöka bostadsbidrag på borger.dk.

Glöm inte att meddela Udbetaling Danmark om din situation ändrar. Till exempel om din inkomst, hyra eller förmögenhet ändras eller om någon flyttar in i eller ut från bostaden.

Det finns särskilda regler som gör att du eventuellt kan få större bostadsbidrag om du bor i en anvisad bostad, får hjälp dygnet runt eller är starkt rörelsehindrad. 

  Bostadsbidrag för andels- eller ägarbostad för pensionärer

  Om du får förtidspension eller folkpension kan du ansöka bostadsbidrag som lån för en andels- eller ägarbostad. Det samma gäller om du får motsvarande utländsk pension, som EES-förordningen om koordinering av socialförsäkringssystemen kan tillämpas på.

  Du kan läsa mer om lånet och villkoren på borger.dk.

  Lån för hyresdeposition

  Om du flyttar in i en bostad i ett allmännyttigt bostadsbolag, ”almen bolig”, som är byggd och tagen i bruk efter den 1 april 1964, kan du ansöka av kommunen om lån för hyresdepositionen. Det kan beviljas lån för både lägenheter och enskilda rum, men du kan inte ansöka lån om du flyttar in i en allmännyttig ungdomsbostad utan självständigt kök. Du kan läsa mer på borger.dk.

  Mer information

  Fråga Info Norden

  Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

  OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

  Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.