Bostadsbidrag i Danmark

Boligstøtte i Danmark
Här kan du läsa om möjligheterna att få bostadsbidrag i Danmark.

Om du hyr en bostad med eget kök kan du eventuellt få bostadsbidrag. . Bostadsbidragets storlek beräknas utifrån boendekostnaden och hushållets inkomst. Om du får pension och bor i en andelsförening kan du eventuellt få bostadsbidrag i form av ett lån.

Bostadsbidrag för hyresbostad

Om du bor på hyra i en bostad med eget kök kan du eventuellt få bostadsbidrag.

Om ni är flera personer som bor tillsammans är det bara en person som kan få bostadsbidrag. Bostadsbidraget betalas ut till den som lämnar in ansökan eller till bostadsbolaget som drar av beloppet från hyran.

Om du hyr en bostad i andra hand gäller de normala reglerna för bostadsbidrag. Men du ska försäkra dig om att den som hyr ut bostaden har anmält sin flytt till folkbokföringsregistret (folkregistret), eftersom personens inkomst annars kan påverka ditt bostadsbidrag.

Om du har rätt till bostadsbidrag och hur mycket du i så fall har rätt till beror bland annat på din hyra, din inkomst, din förmögenhet, bostadens storlek och hur många som bor i den.

Om du har danskt NemID kan du ansöka om bostadsbidrag på borger.dk.

Glöm inte att meddela Udbetaling Danmark om din situation ändras, till exempel om din inkomst, hyra eller förmögenhet ändras eller om någon flyttar in i eller ut från bostaden.

Det finns särskilda regler som gör att du eventuellt kan få större bostadsbidrag om du bor i en anvisad bostad, om du får hjälp dygnet runt eller om du är kraftigt rörelsehindrad. Läs mer under ”Særligt for dig” på sidan om bostadsbidrag på borger.dk.

  Bostadsbidrag för andels- eller ägarbostad för pensionärer

  Om du får förtidspension eller ålderspension (folkepension) kan du ansöka om bostadsbidrag som lån för en andels- eller ägarbostad. Detsamma gäller om du får motsvarande utländsk pension som EES-förordningen om samordning av socialförsäkringssystemen kan tillämpas på.

  Du kan läsa mer om lånet och villkoren under ”Særligt for dig” på sidan om bostadsbidrag på borger.dk.

  Lån för hyresdeposition

  Om du flyttar in i en bostad i ett allmännyttigt bostadsbolag (almen bolig) som är byggd och tagen i bruk efter den 1 april 1964 kan du ansöka om lån för hyresdepositionen från kommunen. Det kan beviljas lån för både lägenheter och enskilda rum, men du kan inte ansöka lån om du flyttar in i en allmännyttig ungdomsbostad utan eget kök. Du kan läsa mer på borger.dk.

  Mer information

  Kontakta myndighet
  Fråga Info Norden

  Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

  OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

  Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.