Bostøtte i Danmark

Boligstøtte i Danmark
Her kan du lese om mulighetene for bostøtte (boligstøtte) i Danmark.

Hvis du leier en bolig med eget kjøkken, kan du kanskje få bostøtte. Størrelsen på bostøtten avhenger av husstandens inntekt og formue, hvor mange barn og voksne som bor i boligen, størrelsen på husleien og hvor stor boligen er. Hvis du bor i en andels- eller selveierbolig, kan du muligvis få bostøtte i form av et lån.

Bostøtte til leiebolig

Hvis du leier en bolig med eget kjøkken, kan du kanskje få bostøtte.

Hvis dere bor flere sammen, er det bare én person som kan få bostøtte. Bostøtten blir utbetalt til den som søker, eller til borettslaget (boligselskabet), som trekker beløpet fra husleien.

Hvis du bor i en framleiet bolig, gjelder de normale reglene for bostøtte. Du må imidlertid sikre deg at utleieren av boligen har meldt flytting til folkeregisteret, ettersom personens inntekt ellers kan påvirke bostøtten din.

Om du har rett til bostøtte, og hvor mye du i så fall har rett til, avhenger blant annet av husleie, husstandens inntekt, husstandens formue, størrelsen på boligen og hvor mange som bor i den.

Du kan du søke om bostøtte på borger.dk.

Du må huske å gi Udbetaling Danmark beskjed hvis situasjonen din endrer seg. For eksempel hvis inntekten, husleien eller formuen din endres, eller hvis noen flytter inn i eller ut av boligen.

Det finnes særskilte regler som gjør at du kanskje kan få mer bostøtte hvis du bor i anvist bolig, får døgnhjelp eller er sterkt bevegelseshemmet. Se under "Særligt for dig" på borger.dks side om bostøtte.

Bostøtte til andels- eller selveierbolig for pensjonister

Hvis du mottar uføretrygd eller alderspensjon, er sterkt bevegelseshemmet eller mottar borgerstyrt personlig assistanse, kan du søke om bostøtte som lån til en andels- eller selveierbolig. Det samme gjelder hvis du mottar en tilsvarende utenlandsk pensjon som omfattes av EØS-forordningen om koordinering av trygdeordningene.

Du kan lese mer om lånet og betingelsene under "Særligt for dig" på borger.dks side om bostøtte.

Lån til boliginnskudd

Hvis du flytter inn i en kommunal bolig (almen bolig) som er oppført og tatt i bruk etter 1. april 1964, kan du søke kommunen om lån til boliginnskudd. Det kan ytes lån til både leiligheter og enkeltværelser, men du kan ikke søke om lån hvis du flytter inn i en kommunal ungdomsbolig uten selvstendig kjøkken. Du kan lese mer på borger.dk.

Mer informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.