Guide: Jobba i Grönland

Værktøj på anlægsarbejder på Island
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du ska tänka på när du funderar på att söka jobb i Grönland.

Om du funderar på att söka jobb i Grönland är det flera saker du bör tänka på. Det gäller bland annat jobbsökande, auktorisation, skatt, socialförsäkring, flytt, bostad och arbetsvillkor. Nedan hittar du en checklista över de viktigaste sakerna du bör tänka på om du vill jobba i Grönland.

Arbetstillstånd

Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du bo och arbeta i Grönland utan arbets- och uppehållstillstånd. Om du är medborgare i ett annat land gäller olika regler beroende på om du är medborgare i ett EU-/EES-land eller inte.

Att söka jobb

De flesta som flyttar till Grönland har fått jobb innan flytten. Grönland har en mycket låg arbetslöshet, och det finns därför alltid lediga jobb att söka.

Auktorisation

För att få jobba inom vissa yrken krävs auktorisation. För vissa yrken är en nordisk auktorisation tillräcklig för att få arbeta i Grönland, för andra yrken måste du ansöka om en dansk eller grönländsk auktorisation. Du bör därför höra med din arbetsgivare eller myndigheterna vad som krävs av dig.

Lön och anställningsvillkor

Arbetsmarknaden i Grönland består av en privat och en offentlig sektor. I båda sektorerna regleras arbetsförhållandena genom lagstiftning.

De flesta löntagare i Grönland är anställda i den offentliga sektorn. Din lön regleras därför i kollektivavtalet (overenskomsten). Det kan vara värt att kontakta relevant fackförening i samband med anställningen.

En normal arbetsvecka i Grönland är 40 timmar.

Fackföreningar

Fackföreningstraditionen i Grönland är inte gammal, men de flesta yrkesgrupper har efterhand organiserat sig i fackföreningar.
Är du akademiskt anställd eller gymnasielärare och bosatt i Grönland finns det underavdelningar av de danska fackförbunden som du kan vara medlem i.

A-kassa

Det finns inga a-kassor och ingen arbetslöshetsersättning i Grönland. Men du rekommenderas att fortsätta vara medlem i din tidigare a-kassa, eftersom du inte kan gå med i en när du bor i Grönland och därför inte är arbetslöshetsförsäkrad när du flyttar tillbaka.

Flytt och bostad

Bostadsmarknaden i Grönlands största städer är pressad. Därför har många jobb en tillhörande personalbostad, både i den offentliga och den privata sektorn. Redan när du söker ett jobb bör du ta upp bostadsfrågan i dina förhandlingar. Det kan vara mycket svårt att hitta en bostad på egen hand.

Skatt

Om du bor i Grönland eller vistas i landet i mer än sex månader är du obegränsat skattskyldig. Det innebär att du ska deklarera och beskattas på alla dina inkomster – oavsett om dessa intjänas i Grönland eller utomlands.

Om du vistas mindre än sex månader i Grönland är du begränsat skattskyldig. Det innebär att du bara betalar skatt på arbetsinkomster från Grönland. Så snart du har anmält flytt till Grönland ska du kontakta Skattestyrelsen så att du kan få en skattsedel (skattekort) utfärdad. Flyttar du från Danmark ska du samtidigt ansöka om befrielse från dansk skatt.

Socialförsäkring

Om du flyttar till Grönland för att jobba kommer du i regel att omfattas av grönländsk socialförsäkring.

Att vara socialförsäkrad i ett land innebär att det är reglerna i det landet som gäller för dig på till exempel följande områden:

Säsongsjobb för unga

Nordjobb förmedlar säsongsjobb för unga mellan 18 och 30 år i Norden och EU. Du måste vara medborgare i ett nordiskt land och behärska danska, norska eller svenska.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.