Körkort i Grönland

Bil i Norge
Här kan du läsa om vilka körkort som är giltiga i Grönland, hur du kan ta eller förnya körkort i Grönland och hur du kan byta ut ett utländskt körkort mot ett grönländskt.

Du måste ha ett giltigt körkort för att köra bil, lastbil eller buss på Grönland. Det är inte tillåtet att köra motorcykel på Grönland, men mopeder och snöskotrar är tillåtna. Det är obligatoriskt att bära hjälm när man kör snöskoter och moped.

Vilka typer av körkort finns det på Grönland?

Det finns tre körkortsbehörigheter:

 • behörighet B – personbil
 • behörighet C – lastbil
 • behörighet D – stor personbil. 

Man får inte köra motorcykel på Grönland. Alla som har fyllt 18 år får köra moped utan krav på körkort. 

Måste man ha ett körkort för snöskoter?

Du behöver inte körkort för snöskoter på Grönland. Men du måste ha fyllt 18 år för att köra snöskoter. Det gäller även så kallade barnsnöskotrar. 

Det är obligatoriskt att bära hjälm när man kör snöskoter. 

Vilka krav måste du uppfylla för att ta körkort?

Om det är ditt första körkort, eller om du vill ha utökad behörighet i ditt körkort ska du gå en utbildning för önskad körkortsbehörighet hos en godkänd körskola. Dessutom måste du

 • ha fyllt 18 år
 • ha en god fysisk hälsa och ett läkarintyg
 • inte vara beroende av alkohol, droger eller andra berusningsmedel
 • klara ett teoriprov och ett körprov.

Hur länge är ett grönländskt körkort giltigt?

Ett grönländskt körkort är giltigt från att du har klarat ditt körprov tills du fyller 70 år. När du fyller 70 år ska du besöka en läkare, som bedömer om du kan fortsätta att köra bil.

Efter att du har fyllt 70 år gäller ditt körkort endast för kortare perioder:

 • Är du 70 år kan du få ett körkort som gäller i fyra år.
 • Är du 71 år kan du få ett körkort som gäller i tre år.
 • Är du mellan 72 och 79 år kan du få ett körkort som gäller i två år.
 • Är du 80 år eller äldre ska ditt körkort förnyas varje år. 

Du måste ha ett läkarintyg varje gång du ska förnya ditt körkort.

Sjukdom

Har du en sjukdom, till exempel epilepsi eller diabetes, som är anledningen till att du bara har fått körkort för en tidsbegränsad period, måste du förnya ditt körkort innan det går ut. Vill du förnya ditt körkort ska du kontakta din lokala polisstation. Ta med dig

 • ett nytt läkarintyg
 • ett foto som är stämplat av din läkare
 • ditt gamla körkort.

Kan du använda ditt grönländska körkort i Danmark?

Du kan använda ditt grönländska körkort i Danmark på semesterresa. Om du har flyttat till Danmark är ditt grönländska körkort giltigt i 180 dagar efter flytten. Därefter måste du byta ut det mot ett danskt körkort. För att kunna byta ut det måste du avlägga ett godkänt körprov eller ta två körlektioner på en dansk körskola.

Grönländskt körkort i Norden

Om du flyttar till ett annat nordiskt land och har ett grönländskt körkort måste du ansöka om utbyte av körkort i ditt nya hemland. Det kan finnas olika regler för vad som krävs för att få byta ut ett grönländskt körkort. 

Internationellt körkort

Om du vistas i länder utanför EU/EES behöver du ett internationellt körkort. Om du har ett grönländskt körkort kan du inte få ett internationellt körkort utfärdat. Däremot kan du få ett internationellt körkort om du har ett danskt körkort. För att få ett internationellt körkort ska du vända dig till polisen och ta med dig

 • ditt danska körkort
 • ett passfoto
 • 25 kronor.

Kan du använda ditt utländska körkort i Grönland?

Flyttar du till Grönland måste du ha ett grönländskt körkort. Om du har ett danskt körkort eller ett körkort från ett nordiskt eller annat EU-land kan du lätt få ett grönländskt körkort utfärdat på din lokala polisstation. Ta med dig

 • ditt körkort
 • ett välliknande foto
 • ifylld ansökningsblankett.

Det kostar 200 kronor att få ett grönländskt körkort utfärdat.

Är ditt körkort inte från ett EU-land kan du behöva ett läkarintyg och ett orienterande körprov innan du kan få ett grönländskt körkort. Kontakta din lokala polisstation för mer information.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.