Stemmeret i Danmark

Stemmeret i Danmark
Læs her regler der gælder for nordiske statsborgere angående stemmeret ved valg og folkeafstemninger i Danmark.

For at kunne stemme til folketingsvalg og folkeafstemninger skal du være dansk statsborger og have bopæl i Danmark. Der findes dog visse undtagelser. Hvis du ikke er dansk statsborger, kan du stemme til kommunale valg, regionale valg og Europa-Parlamentsvalg under visse betingelser.  

Folketingsvalg og folkeafstemninger

Du kan stemme ved danske folketingsvalg og folkeafstemninger hvis du er fyldt 18 år, er dansk statsborger og bor fast i Danmark. Du har dog ikke valgret hvis du er umyndig (under et særligt værgemål).

Hvis du har ret til at stemme ved et folketingsvalg eller en folkeafstemning, får du tilsendt et valgkort cirka fem dage før folketingsvalget/folkeafstemningen.

Hvis du flytter til udlandet og bliver registreret som udrejst i CPR, kan du normalt ikke optages på valglisten og stemme ved danske folketingsvalg og folkeafstemninger. Visse persongrupper kan dog optages på valglisten, uanset at de bor i udlandet. Du kan læse mere på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

Kommunal- og regionalvalg

Som tilflytter til Danmark kan du stemme ved kommunal- og regionsvalg selv om du ikke har dansk statsborgerskab.

Det kræver at du er 18 år, har fast bopæl i kommunen/regionen og opfylder mindst én af følgende betingelser:

  • du er dansk statsborger,
  • du er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU,
  • du er statsborger i Island eller Norge
  • du har boet fast i riget (Danmark, Færøerne og Grønland) i de sidste 4 år før valgdagen.

Ophold regnes fra den dag du bopælsregistreres i folkeregistret (CPR). 

Hvis du er udvist, kan du dog ikke stemme selv om du fortsat har adresse i Danmark.

Hvis du har stemmeret til et kommunal- eller regionalvalg, får du tilsendt et valgkort cirka fem dage før valget.

Valg til Europa-Parlamentet

Hvis du er statsborger i et andet EU-land end Danmark, kan du stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark hvis du har fast bopæl i Danmark og er fyldt 18 år, men kun hvis du ikke samtidig stemmer i dit hjemland.

Hvis du er statsborger i ét EU-land mens du bor i et andet, kan du vælge om du vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i dit hjemland eller i dit bopælsland, men du kan altså kun stemme ét sted.

Hvis du er EU-borger, bor i Danmark og ønsker at stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, skal du senest fem uger før valgdagen ansøge din bopælskommune om at blive optaget på valglisten.

Hvis du er udvist, kan du dog ikke stemme selv om du fortsat har adresse i Danmark.

Hvis du har stemmeret til et Europa-Parlamentsvalg i Danmark, får du tilsendt et valgkort cirka fem dage før valget.

Mere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.