Guide: flytte til Grønland

Hvordan melder jeg tilflytning til Grønland?
Her kan du læse om de vigtigste ting du skal tænke på og vide, når du flytter til Grønland.

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du frit rejse til Grønland for at opholde dig og arbejde. Du behøver hverken have visum, arbejdstilladelse eller opholdstilladelse.

Flyttegods

Hvis du flytter fra Norden eller et EU-land til Grønland, kan du som udgangspunkt frit tage flyttegods med uden at betale told eller moms. Al gods til Grønland skibes gennem Aalborg, og du skal derfor sørge for at få dit bohave til Danmark først. Hvis du har fået ansættelse i Grønland, er det oftest arbejdsgiveren, der betaler bohaveflytning og dermed sørger for det logistiske.

Du skal være opmærksom på at bohavet ikke må indeholde vin, spiritus, cigaretter og let fordærvelige madvarer. Derudover er der restriktioner på såkaldt farligt gods, herunder en del kemikalier og gaspatroner. Indeholder bohavet våben skal du selv indhente de nødvendige tilladelser.

Momsrefusion

Som et af meget få lande i verden opkræver Grønland ikke moms. Har du købt nye varer i Danmark inden flytningen, kan du derfor få refunderet momsen for beløb over 300 kr. Varerne skal være ubrugte og i original indpakning. Derudover skal du have butikken til at skrive din grønlandske adresse på fakturaren eller udstede en tax free-formular.

Efterfølgende kan du få faktura eller formular stemplet hos toldmyndighederne i Grønland og få beløbet refunderet.

Folkeregistrering

Som statsborger i et nordisk land har du kun pligt til at anmelde tilflytning til Grønland, hvis du skal opholde dig her mere end 6 måneder. Men du har ret til at blive registreret som indrejst og få et personnummer, hvis du ved at dit ophold skal vare mere end 3 måneder og du har bopæl eller fast opholdssted i Grønland.

Hvis du skal være i Grønland længere end 6 måneder, skal du senest 5 dage efter ankomst meddele din indvandring til Grønland til din bopælskommune.

Du meddeler din flytning hos Sullissivik (borgerservice). Herefter får du en bopælsattest, der fungerer som legitimation.

Jeg er dansk eller nordisk statsborger

Er du tilflytter fra Danmark og har dansk personnummer i forvejen, skal du aflevere en flytteanmeldelse senest 5 dage efter du er flyttet til Grønland. Har du NemID, kan du melde flytning online på Sullissivik, som er den samlede indgang til de offentlige myndigheder i Grønland. Herfra kan du udskrive en bopælsattest når du er registreret som tilflyttet.

Har du ikke dansk NemID, skal du aflevere en udfyldt flytteanmeldelse til det lokale borgerservicecenter på kommunekontoret eller bygdekontor, der hvor du er flyttet til. Hvis du ikke er dansk statsborger i forvejen, får du tildelt et personnummer ved folkeregistrering i Grønland. 

Det er gratis at lave en flytteanmeldelse og den kan også omfatte de medlemmer af husstanden, som samtidig tilflytter sammen med dig, og også opfylder betingelserne for tilmelding (ægtefælle, samlever, børn m.v.)

Jeg er tilflytter fra ikke-nordisk land

Du skal melde flytning hos din tilflytterkommune. Når du ikke er nordisk statsborger, skal du have opholdstilladelse i overensstemmelse med udlændingeloven eller have bevis fra myndighederne på, at du er fritaget for opholdstilladelse. Den danske Udlændingestyrelse kan vejlede om opholds- og arbejdstilladelser for tredjelandsborgere samt ægtefælle-, familiesammenføring og tidsubegrænset ophold

Bolig

Der er flere forskellige boligformer i Grønland, men primært ejer- og lejeboliger. Andelsboliger er ved at vinde frem, men er stadig ikke dem, der er flest af. Alle kan købe fast ejendom i Grønland, du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan købe grunden, ejendommen ligger på.

Eftersendelse af post

Du bør kontakte postvæsenet i det land du flytter fra, for at høre nærmere om dine muligheder for at din post kan blive eftersendt til din nye adresse i Grønland.

Kørekort

Flytter du til Grønland skal du have et grønlandsk kørekort inden for seks måneder. Hvis du har et dansk kørekort eller et kørekort fra et nordisk eller andet EU-land, kan du uden videre få udstedt et grønlandsk kørekort på din lokale politistation.

Skat

Har du bopæl i Grønland eller opholder dig i landet i over 6 måneder, er du fuldt skattepligtig. Det vil sige, at du skal angive og beskattes af alle dine indkomster – uanset om disse indtjenes i Grønland eller udlandet.

Opholder du dig mindre end 6 måneder i Grønland, er du begrænset skattepligtig. Det vil sige at du kun betaler skat af arbejde udført i Grønland.

Så snart du har meldt flytning til Grønland, skal du kontakte Skattestyrelsen, så du kan få udstedt et skattekort. Flytter du fra Danmark, skal du samtidig søge fritagelse for dansk skat.

Social sikring

Hvilket land du er socialt sikret i har betydning for hvilke regler der gælder for pension, arbejdsløshedsforsikring, sygedagpenge, familieydelser, barselsorlov med mere.

Som hovedregel er du socialt sikret i det land, hvor du arbejder. Hvis ikke du er i arbejde, er du som hovedregel socialt sikret i det land hvor du bor. Der findes dog særlige situationer. Du bør derfor kontakte myndighederne i det land du bor, arbejder eller studerer i, hvis du er i tvivl.

Pension

For at have ret til grønlandsk alderspension, skal du have dansk indfødsret eller være omfattet af Nordisk Konvention om Social Sikring (borgere i Norden samt EU/EØS-lande). For at få udbetalt grønlandsk alderspension skal du være fyldt 66 år.

I Grønland er det lovpligtigt at indbetale til pension, og der er ved lov fastsat en procentsats af din løn, som du som minimum skal opspare. I 2021 er det 7 %, mens det stiger med 1 % om året frem til 2024, hvor du skal opspare minimum 10 % af din løn.

Hvis du har en dansk pensionsordning og får arbejde i Grønland, kan du med fordel bede dit pensionsselskab om en såkaldt §53A-ordning. På den måde undgår du at blive dobbeltbeskattet på den pension, du optjener ved arbejde i Grønland. Kontakt dit pensionsselskab for mere information om ordningen.

Sundhedsydelser

Når du er blevet folkeregistreret i Grønland, har du ret til de sundhedsydelser, som tilbydes landets borgere. Det gælder gratis sundhedsydelser samt lægeordineret medicin.

Kæledyr

Der er en del restriktioner på indførsel af kæledyr til Grønland. Det gælder især indførsel af hunde, som ikke er tilladt i store dele af landet.

Skole og børnepasning

I Grønland er der ti års undervisningspligt. Den grønlandske folkeskole er gratis for alle, der bor i landet. Både skoler og daginstitutioner er hovedsageligt et kommunalt anliggende. Du skal derfor kontakte den kommune, du flytter til.

Uddannelse

I Grønland er uddannelse gratis fra grundskole til universitet. Du kan optages på et grønlandsk gymnasium, hvis du har gennemført en dansk eller nordisk grundskole. Du kan ligeledes søge ind på videregående uddannelser i Grønland efter afsluttet studentereksamen (GUX) eller tilsvarende ungdomsuddannelse fra et nordisk land. De grønlandske, videregående uddannelser deles op i kortere, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Er du dansk eller nordisk borger, kan du studere i Grønland på lige fod med grønlandske studerende. Du kan derfor søge om optagelse på en grønlandsk uddannelsesinstitution.

Uddannelsesstøtte

Der gælder særlige betingelser for at modtage grønlandsk uddannelsesstøtte. Du skal være:

  • Dansk statsborger
  • Bosat i Grønland
  • Indskrevet på en uddannelse og være studieaktiv

Danske og færøske studerende lever op til betingelserne, hvis de er bosat i Grønland og er studieaktive. Lever du ikke op til betingelserne, kan du søge om dispensation, hvis du kan dokumentere en særlig tilknytning til Grønland.

I de fleste tilfælde kan du i stedet tage uddannelsesstøtte med fra dit hjemland.

Stemmeret

For at opnå stemmeret til Inatsisartut (parlamentet) og Folketinget skal du:

  • Være fyldt 18 år
  • Have dansk indfødsret
  • Have fast bopæl i Grønland i min. seks måneder før valget

Stemmeret til kommunalvalg kan opnås, selvom du ikke har dansk indfødsret, hvis du i stedet har haft fast bopæl i Rigsfællesskabet (Grønland, Færøerne eller Danmark) i mindst tre år før valget.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.