Indførsel af hunde og katte

Innflutningur á hundum og köttum til Íslands
Reglerne for indførsel af levende dyr til Island er temmelig strenge, og det er vigtigt at have dette for øje tidligt, når man forbereder flytning. Her kan man finde oplysninger om at transportere dyr til Island.

Nye regler om import og isolering af hunde og katte trådte i kraft den 11. marts 2020. Isolation nedsættes fra 28 dage til 14 dage. Karantænecentrene modtager normalt dyr hver tredje uge, og dyrene i hver isolationsgruppe skal forblive i isolation i 14 dage samtidigt. Check-in-datoer (som normalt er mandage, tirsdage og onsdage hver 3. uge) annonceres på karantænecentrenes hjemmesider.

  • Hunden/katten må kun importeres til Island fra et godkendt hjemland.
  • En importtilladelse udstedt af MAST skal foreligge, inden dyret føres ind i landet .
  • Importøren skal booke en plads i et karantænecenter, hvor hunden/katten skal opholde sig i mindst 14 dage. 
  • Importøren er ansvarlig for, at alle importbetingelser overholdes. 
  • Alle oplysninger findes i den relevante vejledning (afviger for landkategori 1 og 2)
  • Den gældende certifikatformular (D1 eller D2) skal anvendes 
  • Det udfyldte og underskrevne certifikat skal sendes til MAST til godkendelse senest 5 dage før import

Nærmere information om hele processen, med checkliste og oplysninger om omkostninger ved indførsel af dyr kan fås på hjemmesiden hos Statens Fødevareinstitut. På hjemmesiden finder du også en online chat, hvor du kan indsende forespørgsler vedrørende import af dyr til Island. 

 

At rejse med kæledyr

Der gælder de samme regler for turistrejser med dyr til landet som ved flytning. Det er uden betydning, om der er tale om et kort ophold eller en permanent flytning. Man skal være forberedt på, at ens kæledyr må opholde sig i isolation et stykke tid. Regler for indførsel af kæledyr findes på hjemmesiden hos Statens Fødevareinstitut og i teksten ovenfor.

Nærmere oplysninger

Yderligere oplysninger findes på Fødevareinstituttets hjemmeside eller på telefon +354 5304800

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.