Guide: Flytte til Island

Flyvende måke
Photographer
Karin Beate Nøsterud/norden.org
Der er meget at huske på, når man flytter til Island fra et af de andre nordiske lande. Herunder finder du en tjekliste, som kan være nyttig, hvis du skal flytte til Island. Husk, at listen ikke er fuldstændig, og at nogle af informationerne ikke er relevante for alle.
Arbejds- og opholdstilladelse i Island

Som statsborger i et nordisk land, har du hverken brug for en arbejds- eller opholdstilladelse for at kunne bo eller arbejde i Norden. Du skal dog følge de regler, der gælder for eksempelvis folkeregistrering i de enkelte lande.

Indførsel af indbo

For at få toldfrihed ved flytningen til Island, skal du have boet i et andet land i mindst 12 måneder. Indboet skal være brugt, og du skal have ejet det i mindst et år. Indboet skal desuden være ankommet til Island senest 6 måneder efter flytningen.

Når du flytter til Island, skal du sørge for, at dit køretøj ankommer til landet senest 30 dage efter flytningen. Tollstjóri (det islandske toldvæsen) udsteder en måneds køretilladelse og i løbet af denne periode, skal du registrere bilen hos Samgöngustofa (trafikstyrelsen).

Anmeldelse til folkeregistret

Hvis du flytter til Island fra et andet nordisk land for at bo og arbejde i landet i 6 måneder eller længere tid, skal du folkeregistreres i Island. Du skal anmelde din flytning til enten Þjóðskrá Íslands (folkeregistret) eller til kommunekontoret.

Bankkonto og digitalt id

De islandske banker kan stille forskellige krav til personer, som ønsker at oprette en konto. For at kunne oprette en bankkonto skal du som udgangspunkt både have et islandsk personnummer og være folkeregistreret i Island.

Hvis du ønsker at benytte netbank, skal du have et digitalt id. Når du har et digitalt id, som er forbundet med et kodeord, kan du bekræfte din identitet, underskrive aftaler, gennemføre betalinger til myndigheder og købe varer på nettet. Du skal indsende en særlig ansøgning om digitalt id. 

Post

Du skal kontakte postvæsenet i det land, du flytter fra, hvis du ønsker at eftersende din post til Island. 

Bolig

Der er mange forskellige boligformer i Island, og de opfylder forskellige behov.

Kørekort i Island

Du skal være permanent bosat i Island for at få et islandsk kørekort. 

Skat

Når du flytter til Island, skal du først folkeregistreres hos Þjóðskrá, og derefter skal du kontakte skattemyndigheden, Ríkisskattstjóri. Du skal betale skat, hvis du er registreret som bosat i Island og arbejder i landet. På skattemyndighedens netsted finder du blandt andet information om beskatning af løn, pension, aktier, værdipapirer, personalegoder og overskud ved salg af fast ejendom.

Du skal som regel betale skat i det land, hvor du arbejder og får løn. Du skal ikke betale skat af den samme indkomst i to forskellige lande. Dette reguleres via dobbeltbeskatningsaftalen, som er indgået mellem Island og de fleste EØS-lande.

Sygeforsikring

Hvis du flytter til Island fra et andet EØS-land eller Schweiz, og indtil da har været socialt sikret i dit hjemland, har du ret til islandsk sygeforsikring fra og med den dag, du bliver folkeregistreret. Du skal dog huske at indsende en ansøgning om sygeforsikring – se dette link

Du har ingen sygeforsikring, mens ansøgningen behandles. Hvis du har brug for lægehjælp i denne periode, kan du enten vise dit europæiske sygesikringskort fra dit eventuelle tidligere bopælsland. I så fald skal du betale som sygeforsikret eller som uforsikret og anmode om godtgørelse fra sygekassen, når du har fået bevilget sygeforsikring med tilbagevirkende kraft.

Alderspension

Hvis du har boet i et andet nordisk land, kan du få hjælp af Tryggingastofnun, hvis du skal søge om pension hos dem. Det er vigtigt at huske på, at der er forskellige regler for, hvornår man kan få pension i de forskellige lande.

Ansøgning om islandsk alderspension sendes til Tryggingastofnun.

Kæledyr

Island har ret strenge regler for indførsel af dyr, og hvis du har planer om at medbringe en hund eller en kat, når du flytter, er det vigtigt at forberede dette i god tid. 

Stemmeret i Island

Islandske statsborgere, som er fyldt 18 år, og som er folkeregistreret i Island, har ret til at stemme ved valg til Altinget og præsidentvalg. 

Statsborgere fra andre nordiske lande har stemmeret ved kommunalvalg, hvis de er fyldt 18 år og har være folkeregistreret i Island i mindst 3 år.

En islandsk statsborger, som har været folkeregistreret i udlandet i en kortere periode end 8 år (regnet fra den 1. december året inden valgdagen) har automatisk stemmeret i Island, hvis vedkommende er fyldt 18 år senest på valgdagen og tidligere har været folkeregistreret i Island.

Islandske statsborgere, som har været folkeregistreret i udlandet i mere end 8 år (regnet fra den 1. december året før valgdagen), skal sende en ansøgning til Þjóðskrá (folkeregistret) om at blive optaget på valglisten. 

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.