Islandske privatforsikringer

Privatforsikring i Danmark

 

 

 

Her kan du læse om lovpligtige forsikringer   i Island. Her kan der også  findes oplysninger om de mest almindelige forsikringer som  islandske forsikringsselskaber byder på.

Lovpligtige forsikringer

Nogle typer forsikringer er lovpligtige  i Island. 

  • Den lovpligtige bilforsikring hører til dels under ansvarsforsikringen og til dels hos ulykkesforsikringen hos føreren og ejeren.
  • Brandforsikring til ejendomme er en lovpligtig forsikring der dækker skader på ejendomme i tilfælde af brand.
  • Den lovpligtige naturkatastrofeforsikring dækker tab der er forvoldt af naturkatastrofer: laviner, jordskælv, vulkanudbrud, flod og jordskred.

Almindelige forsikringer

Forsikringsselskaberne giver nærmere information om de forsikringer de byder på. Forsikringsselskabernes vilkår kan være forskellige og det er derfor vigtigt at undersøge grundiget hvad forsikringerne indebærerer og løbende at sammenligne selskaber. Børn er forsikrede  i  gennem deres forældres forsikringer indtil de fylder 18 år. 

Eksempler på almindelige forsikringer kan være:

  • Indbosforsikring der dækker skader der sker på indbo i hjemmet og er ofte defineret ud fra forsikringens præmiebeløb.
  • Kaskoforsikring der dækker selvforvoldte skader på dit køretøj.
  • Livsforsikring der bliver udbetalt hvis du afgår ved døden og bliver betalt til dit dødsbo. Summen er baseret på aftalen.
  • Sundhedsforsikring kan være belejlig hvis der misses arbejde på grund af alvorlig sygdom, og summen er efter aftale.

Nærmere oplysninger kan findes på  forsikringsselskabernes  hjemmesider.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.