Privat forsikring på Island

Privatforsikring i Danmark

 

 

 

Her kan du lese om lovpålagte islandske forsikringer. Her finner du også informasjon de vanligste forsikringene som islandske forsikringsselskaper tilbyr.

Lovpålagte forsikringer

Noen forsikringer er lovpålagte på Island. 

  • Bilforsikring, som eier er pliktig å tegne, dekker både ansvarsforsikring og personskade hos eier og bilfører.
  • Brannforsikring for hus er lovpålagt og skal dekke skader på huset ved brann.
  • Lovpålagt naturskadeforsikring dekker skader på grunn av snøskred, jordskjelv, vulkanutbrudd, flom og steinras.

Vanlige forsikringer

Forsikringselskapene kan gi nærmere informasjon om forsikringene som de tilbyr. Vilkårene hos forsikringsselskapene kan være ulike, og det er derfor viktig å undersøke hva forsikringene dekker og sammenligne selskapenes tilbud med jevne mellomrom. Barn blir dekket av sine foreldres forsikringer til de fyller 18 år. 

Eksempler på vanlige forsikringer:

  • Innboforsikring dekker skader på eiendeler i hjemmet, og den er vanligvis definert ut fra forsikringsbeløpet.
  • Kaskoforsikring dekker skader på ditt eget kjøretøy.
  • Livsforsikring blir utbetalt om du dør, og den går til dødsboet ditt. Beløpet er avhengig av forsikringsvilkårene.
  • Helseforsikring er nyttig om du ikke kan arbeide på grunn av alvorlig sykdom, og beløpet er avhengig av vilkårene.

Nærmere informasjon finner du på forsikringsselskapenes nettsider. 

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.