Fordon till Åland

Elbil
Fotograf
Sigurður Ólafsson/norden.org
I avsnittet Fordon till Åland behandlas införsel av personbilar, skåpbilar och motorcyklar till Åland. I texten hittar du svar på frågor om när och hur fordonet ska besiktigas och registreras om man ska föra in det till Åland i samband med flytt. I avsnittet tar man även upp beskattning vid införsel av bil.

Kommer du till Åland med ett fordon på semesterresa, för en tillfällig vistelse eller för att bosätta dig permanent i landet? Svaret på dessa frågor har betydelse för om du måste besiktiga, registrera och betala skatt för fordonet på Åland.

Vid semesterresor och i andra situationer då fordonet används på Åland tillfälligt behövs det ingen registrering och man behöver inte betala någon skatt om man uppfyller vissa villkor.

Vid permanent flytt till Åland skall fordonet omregistreras senast 30 dagar efter flytten. Vid tillfällig flytt bör man kontakta Mariehamns tull inom 6 månader efter flytten för att förlänga tillståndet för fordonet. Mera om Fordon på semesterresa, fordon som används tillfälligt på Åland samt fordon som flyttgods hittar du på sidan Fordon i Finland.

Bil- och punktbeskattningen är flyttad från Tullen till Skatteförvaltningen. Införseln av ett fordon som kommer att registreras ska dock alltid anmälas till Mariehamns Tullkontor i hamnen vid ankomst till Åland.

Besiktning och registrering

Efter att fordonet har förts in på Åland, en anmälan om ibruktagande av fordon har lämnats in samt en anmälan om skatt och bilen fått registreringstillstånd, kan fordonet besiktigas och registreras. För registreringen måste du ha följande dokument:

  • Gällande trafikförsäkring
  • Bevis över registreringsbesiktning
  • Registreringsbevis från och med den senaste utländska ägaren
  • Köpebrev

Fordon som förs in i landet måste genomgå registreringsbesiktning eller godkännas separat på en besiktningsstation. Samtidigt kontrollerar man att fordonet uppfyller alla krav utifrån uppvisade dokument om fordonet. Information om vilka dokument som behövs för registreringsbesiktningen ges av Fordonsmyndigheten.

Efter godkänd registreringsbesiktning eller separat godkännande kan bilen registreras. Efter registreringen får du ett registerutdrag och åländska registreringsskyltar. Var beredd på att bestyrka din identitet vid registreringen.

Närmare information om bilregistrering på Åland får du Fordonsmyndigheten.

Kontakta myndighet

Om du har frågor om införsel av flyttfordon till Finland/Åland, kan du kontakta skatteförvaltningen på denna sida

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.