Fordon till Åland

Elbil
Photographer
Sigurður Ólafsson/norden.org
I avsnittet Fordon till Åland behandlas införsel av personbilar, skåpbilar och motorcyklar till Åland. I texten hittar du svar på frågor om när och hur fordonet ska besiktigas och registreras om man ska föra in det till Åland i samband med flytt. I avsnittet tar man även upp beskattning vid införsel av bil.

Kommer du till Åland med ett fordon på semesterresa, för en tillfällig vistelse eller för att bosätta dig permanent i landet? Svaret på dessa frågor har betydelse för om du måste besiktiga, registrera och betala skatt för fordonet på Åland.

Vid semesterresor och i andra situationer då fordonet används på Åland tillfälligt behövs det ingen registrering och man behöver inte betala någon skatt om man uppfyller vissa villkor. Om du flyttar till Finland/Åland permanent och har med dig ett fordon ska fordonet som förs in i Finland/Åland permanent besiktigas och registreras och du måste betala skatt för det. För fordon som förs in från ett nordiskt land utanför EU, det vill säga från Island och Norge, måste du även göra en tullklarering.

Omregistrering av ditt fordon vid flytt till Åland

Vid flytt från Sverige skall du omregistrera fordonet så fort som möjligt för att få använda fordonet på Åland utan avbrott från och med flyttdagen.
Du måste lämna in en anmälan till Skatteförvaltningen om ibruktagande av fordon när du kommer till landet. Anmälan om ibruktagande av fordon som ska registreras i Finland/Åland kan göras elektroniskt.

Vid permanent flytt till Åland från Finland skall fordonet omregistreras senast 30 dagar efter flytten. Vid tillfällig flytt bör man kontakta Mariehamns tull inom 6 månader efter flytten för att förlänga tillståndet för fordonet.

Bil- och punktbeskattningen är flyttad från Tullen till Skatteförvaltningen. Införseln av ett fordon som kommer att registreras ska dock alltid anmälas till Mariehamns Tullkontor i hamnen vid ankomst till Åland. 

Mera om Fordon på semesterresa, fordon som används tillfälligt på Åland samt fordon som flyttgods hittar du på sidan Fordon i Finland.

Besiktning och registrering

Efter att fordonet har förts in på Åland, en anmälan om ibruktagande av fordon har lämnats in samt en anmälan om skatt och bilen fått registreringstillstånd, kan fordonet besiktigas och registreras. För registreringen måste du ha följande dokument:

  • Gällande trafikförsäkring
  • Bevis över registreringsbesiktning
  • Registreringsbevis från och med den senaste utländska ägaren
  • Köpebrev

Fordon som förs in i landet måste genomgå registreringsbesiktning eller godkännas separat på en besiktningsstation. Samtidigt kontrollerar man att fordonet uppfyller alla krav utifrån uppvisade dokument om fordonet. Information om vilka dokument som behövs för registreringsbesiktningen ges av Fordonsmyndigheten.

Efter godkänd registreringsbesiktning eller separat godkännande kan bilen registreras. Efter registreringen får du ett registerutdrag och åländska registreringsskyltar. Var beredd på att bestyrka din identitet vid registreringen.

Närmare information om bilregistrering på Åland får du Fordonsmyndigheten.

Observera! Hör efter med ditt försäkringsbolag. Fordonet måste ha en giltig trafikförsäkring i registreringslandet och de flesta försäkringsbolag försäkrar kanske inte fordon vars ägare inte är stadigvarande bosatt i landet.
 

Mer Information

Kontakta myndighet

Om du har frågor om införsel av flyttfordon till Finland/Åland, kan du kontakta skatteförvaltningen på denna sida

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.