Svenske arbejdsløshedsdagpenge

Svenske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge
Sådan finder du en svensk a-kasse, bliver arbejdsløshedsforsikret i Sverige og indtjener retten til arbejdsløshedsdagpenge fra Sverige. Du kan også se reglerne for hvad der gælder hvis du pendler til et job i et andet nordisk land, og bliver arbejdsløs og skal ansøge om arbejdsløshedsdagpenge fra udlandet.

Hvis du bliver arbejdsløs, kan du have ret til arbejdsløshedsdagpenge. Det kræver at du er arbejdsløshedsforsikret. I nogle nordiske lande sker dette automatisk når du arbejder, mens du i andre lande skal melde dig ind i en arbejdsløshedskasse. Hvis du har boet i ét nordisk land og arbejdet i et andet, eller hvis du flytter mellem to nordiske lande, skal du være særlig opmærksom på hvilke regler der gælder.

Arbejdsløshedsforsikring i Sverige

Hvis du arbejder i Sverige, vil det i de fleste tilfælde være de svenske regler for social sikring der gælder for dig så du skal melde dig ind i en svensk arbejdsløshedskasse (a-kasse) for at være arbejdsløshedsforsikret.

Det er frivilligt om du vil være medlem af en a-kasse i Sverige, men de fleste vælger at være det fordi medlemskabet giver økonomisk sikkerhed i tilfælde af arbejdsløshed. Du skal selv kontakte en svensk a-kasse for at blive medlem.

I Sverige kan du der opfylder visse betingelser få arbejdsløshedsdagpenge. Den svenske arbejdsløshedsforsikring består af to dele, en generel grundforsikring (grundbeløb) og en frivillig indkomsttabsforsikring (indkomstrelateret kompensation). For at være berettiget til indkomstrelateret kompensation skal du være medlem af en a-kasse.

Kan jeg blive arbejdsløshedsforsikret i Sverige?

Alle der arbejder i Sverige er arbejdsløshedsforsikrede i form af en generel grundforsikring. Hvis du desuden er medlem af en arbejdsløshedskasse, kan du også have ret til en forsikring der gælder for tab af indkomst. Du har kun ret til arbejdsløshedsdagpenge hvis du opfylder vilkårene for dagpenge.

Se afsnittet "Hvilke vilkår skal jeg opfylde for at have ret til svensk arbejdsløshedsdagpenge?" længere nede i denne artikel.

Hvordan fungerer arbejdsløshedsforsikring i Sverige?

Den svenske arbejdsløshedsforsikring består af to dele, en generel grundforsikring og en frivillig indkomsttabsforsikring. Begge dele omfatter både medarbejdere og erhvervsdrivende. Grundforsikringen udbetales kun til arbejdssøgende fra de er 20 år. For at være berettiget til indkomstrelateret kompensation skal du være medlem af en arbejdsløshedskasse.

I Sverige er det arbejdsløshedskasserne der udbetaler arbejdsløshedsydelsen.

Kan jeg blive medlem i en arbejdsløshedskasse i Sverige?

Du har ret til at blive medlem af en a-kasse hvis du er ansat inden for ansættelsesområdet på ansøgningstidspunktet. Hvis du ikke arbejder på ansøgningstidspunktet, har du også ret til at blive medlem af en arbejdsløshedskasse hvis du opfyldte betingelserne da du sidst var i arbejde.

Du har ikke ret til at blive medlem af en a-kasse hvis du er fyldt 64 år. Du har heller ikke ret til at være medlem af mere end en a-kasse ad gangen.

Du kan finde yderligere oplysninger om arbejdsløshedskasserne i Sverige på a-kassernes fælles organisation Sveriges a-kassor.

Arbejdsløshedsdagpenge i Sverige

Hvis du er ledig, skal du søge om arbejdsløshedsdagpenge i det land hvor du bor. Det gælder også hvis du har arbejdet i et andet nordisk land.

Hvilke vilkår skal jeg opfylde for at have ret til svensk arbejdsløshedsdagpenge?

Du har ret til arbejdsløshedsdagpenge hvis du opfylder de generelle vilkår og arbejdsvilkåret:

Du opfylder de generelle vilkår hvis du:

 • er arbejdsfør og uhindret kan arbejde mindst 3 timer hver arbejdsdag og i gennemsnit mindst 17 timer i ugen,
 • er blevet registreret som jobsøgende hos den offentlige arbejdsformidling og
 • også står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Arbejdsvilkåret er opfyldt hvis du i en periode på tolv måneder umiddelbart før den dag du blev arbejdsløs:

 • har erhvervsarbejdet i mindst 6 måneder og udført arbejdet i mindst 80 timer per kalendermåned, eller
 • har erhvervsarbejdet i mindst 480 timer i en sammenhængende periode på 6 kalendermåneder og udført arbejdet i mindst 50 timer i hver af disse måneder.

Hvor længe kan jeg få arbejdsløshedsdagpenge i Sverige?

Hvis du opfylder betingelserne for arbejdsløshedsdagpenge, bevilger arbejdsløshedskassen dig en dagpengeperiode på 300 dagpengedage. Forældre der på dag 300 har børn under 18 år, kan få yderligere 150 dagpengedage.

Før dine dagpenge begynder at blive udbetalt, har du 6 dages karens.

Hvor meget kan jeg få i arbejdsløshedsdagpenge i Sverige?

Hvis du ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse eller hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse men ikke opfylder medlemsvilkåret, er du berettiget til grundbeløbet. Grundbeløbet er uafhængig af tidligere indkomst og udgør maksimalt 365 svenske kroner per dag. Hvis du har arbejdet mindre end fuld tid, reduceres grundbeløbet proportionalt til arbejdstid.

Har du været medlem af en arbejdsløshedskasse i mindst 12 måneder og opfyldt arbejdsvilkårene da du sidst indtrådte i arbejdsløshedskassen, så er du berettiget til indkomstrelaterede dagpenge.

Når du har ret til indkomstrelaterede arbejdsløshedsdagpenge, er niveauet for de første 100 dage 80% af din tidligere indkomst (dog højest 910 svenske kroner per dag).

Arbejdsløshedsdagpengeniveauet for de resterende 200 dage er 70% af din tidligere indkomst (dog højest svenske 760 kroner per dag). Hvis du har arbejdet mindre end heltid, reduceres den økonomiske godtgørelse proportionalt til arbejdstiden.

Hvordan ansøger jeg om arbejdsløshedsdagpenge i Sverige?

Du skal ansøge om arbejdsløshedsdagpenge i den arbejdsløshedskasse du er medlem af. Hvis du ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse eller ikke ønsker at ansøge om medlemskab af en arbejdsløshedskasse, kan du ansøge om arbejdsløshedsdagpenge hos Alfa-kassen.

Din ansøgning om arbejdsløshedsdagpenge og andre blanketter sender du til din arbejdsløshedskasse. Du finder de blanketter, du behøver for at ansøge om arbejdsløshedsdagpenge på den respektive arbejdsløshedskasses website.

I hvilket land ansøger jeg om arbejdsløshedsdagpenge hvis jeg pendler til et arbejde i udlandet?

Hvis du arbejder i et land og bor i et andet, ansøger du om arbejdsløshedsdagpenge i det land du bor i, hvis du bliver helt arbejdsløs.

Hvis du bor i Sverige og har arbejdet i et andet nordisk land og bliver helt arbejdsløs, er det vigtigt at du sender din ansøgning til arbejdsløshedskassen i Sverige straks efter dit arbejde er ophørt. Det vil sige den første arbejdsløse dag. Hvis du er delvis eller periodevis arbejdsledig, skal du ansøge om supplerende arbejdsløshedsdagpenge i det land hvor du arbejder.

Hvor skal jeg være arbejdsløshedsforsikret hvis jeg arbejder i flere lande?

Udgangspunktet er at du skal være arbejdsløshedsforsikret i det land hvor du arbejder. For mere information om hvad der gælder hvis du arbejder i to lande, bør du kontakte din arbejdsløshedskasse og spørge dem til råds.

Sammenlægning af forsikringsperioder når du har arbejdet i udlandet

For at være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge og indregne forsikringsperioder, ansættelsesperioder eller perioder af virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende som du har gennemført i andre EU/EØS-lande og Schweiz, kræves det normalt at du for nylig har arbejdet i Sverige, når du ansøger om dagpenge i Sverige.

Mellem de nordiske lande gælder den nordiske konvention om social sikring. Ifølge denne konvention er der en såkaldt femårsregel som betyder at du der er blevet dækket af den svenske arbejdsløshedsforsikring og derefter har boet og arbejdet i et andet nordisk land, kan genindtræde i den svenske arbejdsløshedsforsikring hvis du vender tilbage til Sverige inden for fem år. Hvis du senest arbejdede i et andet nordisk land, kan du under visse forudsætninger ansøge om arbejdsløshedsdagpenge i Sverige og indregne forsikringsperioder, ansættelsesperioder eller perioder af virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende fra dit tidligere arbejde/arbejdsland.

Du skal ansøge om medlemskab af en svensk arbejdsløshedskasse indenfor 8 uger fra det tidspunkt hvor du ophør med at være forsikret i det land som du flytter fra for at have mulighed til at bibeholde en sammenhængende 12-måneders forsikringsperiode. Du skal desuden ansøge om medlemskab af en arbejdsløshedskasse hvis fagområde du sidst arbejdede indenfor.

Når du har arbejdet i et andet nordisk land, skal du dokumentere dine forsikrings- og arbejdsperioder via blanketten PD U1 for at ansøge om arbejdsløshedsdagpenge i Sverige.

Jeg har arbejdet i Danmark

Hvis du har arbejdet i Danmark og har været medlem af en dansk a-kasse, skal du søge om dokument PD U1 fra din a-kasse i Danmark. Hvis du ikke har været medlem i en a-kasse, udstedes dokumentet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Jeg har arbejdet i Finland

Hvis du har arbejdet i Finland og har været medlem af en finsk a-kasse, skal du søge om dokument PD U1 hos din finske a-kasse. Hvis du ikke har været medlem i en a-kasse, udstedes dokumentet af Folkpensionsanstalten.

Jeg har arbejdet på Færøerne

Du er automatisk med i en a-kasse når du arbejder på Færøerne. Hvis du har arbejdet på Færøerne, skal du derfor kontakte Arbeiðsloysisskipanin for information om at få overført din arbejdsløshedsforsikring til Sverige.

Jeg har arbejdet i Grønland

I Grønland kan du få udstedt blanketten Ophold- og skatteattest. For at myndigheden kan udstede blanketten, skal du oplyse dit navn, fødselsdato (eventuelt dansk personnummer), din grønlandske arbejdsgiver. Oplysningerne skal sendes til sydtax@nanoq.gl.

Jeg har arbejdet i Island

På Island udstedes dokument PD U1 af arbejdsformidlingen.

Jeg har arbejdet i Norge

I Norge er det NAV der udsteder dokument PD U1 som du skal bruge når du skal overføre dine dagpengerettigheder til Sverige. På NAVs netsted finder du information om hvordan du ansøger om dokument PD U1 og hvilke forhold du skal dokumentere for at kunne søge. Du skal indsende ansøgningen til NAV sammen med en bekræftelse på dine arbejdsforhold i Norge, en kopi af din kontrakt/arbejdsaftale og en kopi af lønsedler og skatteopgørelser for den periode du ansøger om dokument PD U1 for.

Jeg har arbejdet i Sverige

Hvis du har arbejdet i Sverige og har været medlem af en svensk a-kasse, skal du søge om dokument PD U1 fra din a-kasse i Sverige. Hvis du ikke har været medlem i en a-kasse, udstedes dokumentet af Alfa-kassen.

Søge job i udlandet med a-kasse fra hjemlandet

Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge fra et nordisk land, kan du i visse tilfælde tage dine dagpenge med til udlandet i op til tre måneder mens du søger arbejde der.

Kan jeg tage svenske arbejdsløshedsdagpenge med til udlandet?

Hvis du modtager dagpenge i Sverige, kan du tage ydelsen med i tre måneder hvis du vil søge arbejde i et andet nordisk land. Du skal dog opfylde visse betingelser. For eksempel:

 • Du skal være medlem af en svensk arbejdsløshedskasse eller tilknyttet Alfa-kassen.
 • Du skal være berettiget til dagpenge senest den dag du rejser fra Sverige.
 • Du skal sammenlagt have været meldt til arbejdsformidlingen som fuldt ledig og have stået til rådighed på arbejdsmarkedet i mindst fire uger efter du sidst blev arbejdsløs.

For at få svenske dagpenge mens du søger arbejde i udlandet, skal du have en blanket PD U2 fra Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkring (IAF).

Hvad skal jeg gøre når jeg søger arbejde i udlandet med svensk a-kasse?

Når du ankommer til det land du vil søge arbejde i, skal du tilmelde dig på arbejdsformidling inden for syv dage fra afrejsedagen for at kunne modtage arbejdsløshedsdagpenge fra afrejsedagen. Hvis du registrerer dig på arbejdsformidlingen efter at disse syv dage er gået, kan du kun få dagpenge fra datoen du registrerede dig. Vær opmærksom på at du skal følge reglerne i de andre nordiske lande mens du er der for at søge arbejde. Det vil fortsat være din svenske a-kasse der udbetaler dagpengene.

 • Kontakt din a-kasse i Sverige i god tid inden du har planlagt at rejse for at orientere dig om særlige krav, tidsfrister og eventuel ventetid i sagsbehandlingen.
 • Hvis du ikke finder arbejde i udlandet i løbet af de tre måneder, skal du for at bevare din ret til svenske dagpenge vende tilbage til Sverige og anmelde dig hos din a-kasse og hos arbejdsformidlingen. Hvis du ikke kommer hjem inden perioden på tre måneder er slut, ophører din ret til understøttelse.
 • Hvis du finder arbejde i udlandet, skal du som regel arbejdsløshedsforsikres i det nye arbejdsland. Kontakt din svenske a-kasse samt arbejdsformidlingen i arbejdslandet.

Kan jeg søge job i Sverige med dagpenge fra udlandet?

Hvis du modtager dagpenge i et andet nordisk land, kan du under visse betingelser søge arbejde i Sverige. Kontakt arbejdsløshedskassen i dit hjemland for mere information.

Mere information

Mere detaljeret information om svensk arbejdsløshedsforsikring, hvor meget du kan få i dagpenge, kontaktoplysninger til de forskellige arbejdsløshedskasser, information om den nordisk konvention og EU-regler på arbejdsløshedsforsikringsområdet findes på den svenske arbejdsformidlings, IAFs og Sveriges a-kassor websider.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.