Studiestöd i Grönland

Young people in Nuuk
Fotograf
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Här kan du läsa om möjligheterna att få studiestöd och varifrån du kan få mer information.

För att få studiestöd i Grönland måste du uppfylla ett antal villkor. Du måste

  • vara dansk medborgare
  • studera aktivt på en godkänd utbildning
  • vara fast bosatt i Grönland.

Du kan inte ha några andra offentliga bidrag eller utbildningslön medan du får studiestöd.

Det finns inga rabatter i kollektivtrafiken för studenter i Grönland. Men du har möjlighet att ansöka om fria resor och stöd för godstransport. På Sullissivik (medborgarservice) kan du läsa mer om dina möjligheter.

Gymnasieutbildningar – GUX

Om du går på en gymnasieutbildning och uppfyller kraven kan du få studiestöd. Det betalas ut som ett månatligt stipendium. Hur mycket du får beror på om du är över eller under 18 år.

Är du under 18 år och bor i studentkorridor (kollegium) är mat och logi gratis. Om du bor i studentkorridor utan mat får du istället ett månatligt kostbidrag.

Yrkesutbildningar – EUD

Som elev på en yrkesutbildning får du i regel lärlingslön från din praktikplats. Du kan inte få studiestöd medan du får lärlingslön.

Din lärlingslön bestäms av kollektivavtal mellan företag och fackföreningar i Grönland. Dessutom ger självstyret ett bidrag till praktikplatsen.

Högre utbildning

Som student på en högre utbildning kan du få studiestöd om du uppfyller kraven.

Studiestöd på högre utbildningar ges enligt ett klippkortssystem där studenten har ett antal klipp som kan användas för högre utbildning. Varje student har 82 klipp, vilket innebär 82 månaders studiestöd.

Förutom studiestöd betalas ett automatiskt bokbidrag ut vid varje terminsstart.

Studielån

Om du är student på en högre utbildning i Grönland kan du ansöka om ett studielån från självstyret som komplement till studiestödet. Det finns två typer av lån:

  • terminslån, som kan tas var sjätte månad i början av terminen
  • engångslån, som kan tas endast en gång under utbildningen.

Barntillägg under utbildningen

Om du är student med ett eller flera barn under 18 år kan du ansöka om extra ekonomiskt stöd så att du kan försörja ditt barn medan du studerar. Barntillägget betalas ut tillsammans med studiestödet varje månad.

För att få barntillägg måste du ha försörjningsplikt för ditt barn eller adoptivbarn och studera aktivt med studiestöd. Om du väljer bort studiestöd kan du inte heller få barntillägg.

Du kan ansöka om barntillägget på Sullissivik.

Om du är nordisk medborgare och ska studera i Grönland

Om du är nordisk medborgare eller på annat sätt inte uppfyller kraven för studiestöd har du möjlighet att ansöka om dispens. Det kan till exempel vara att du kan visa att du har särskild anknytning till Grönland.

Det finns inget krav på att du måste ha arbetat i Grönland för att få studiestöd.

Fonder och stipendier

Som student kan du söka stöd hos flera fonder som erbjuder stipendier eller stöd till resor, bokinköp och annat.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.