Politikområder

Her kan du få indblik i en lang række politikområder, som de nordiske lande samarbejder om.

domstol

Lov og ret

Lige lovgivning og retsopfattelse er vigtige elementer for at nå de nordiske statsministres målsætning om, at Norden skal være verdens mest integrerede region.

  Finske fodgængere

  Arbejdsliv

  Et godt arbejdsliv spiller en central rolle for udviklingen af de nordiske velfærdssamfund, for erhvervslivet og for det enkelte individ. Et fælles nordisk arbejdsmarked udgør hjørnestenen i det nordiske samarbejde.

   Thumbnail

   Digitalisering og innovation

   Formålet med digitaliseringssamarbejdet er at styrke Norden og Baltikum som en sammenhængende og integreret digital region. En fælles indsats for at fremme den grønne digitale omstilling er til gavn for borgere, virksomheder og offentlige forvaltninger i hele regionen.

    Blind mand med hund ved togstation

    Handicap

    Det nordiske handicapsamarbejde bidrager til inklusion af handicappede gennem en styrket nordisk videnudveksling og et tæt samarbejde vedrørende handicappolitik.

     NNR, on stage Katy Harris, Karen Ellemann, Stefanos Fotiou, Joao Campari

     Sunde og bæredygtige fødevaresystemer

     Mad er et centralt aspekt af vores velvære, liv og kultur, men de fødevarer, som vi indtager, kan også have en negativ indvirkning på vores egen og planetens sundhed. Vi er nødt til at gennemføre en omstilling af vores fødevaresystemer for at nå målene i den nordiske vision og Agenda 2030.

      Luft skog vattendrag

      Miljø og klima

      Norden betragtes som en foregangsregion, når det gælder miljø og klima. Det skyldes i høj grad den mangeårige tradition for politisk samarbejde. Større og flere udfordringer indebærer, at dette samarbejde vil få endnu større betydning fremover.

       Byhave i Helsinki

       Bæredygtig udvikling

       De nordiske lande er enige om at arbejdet for en bæredygtig udvikling er en af de vigtigste udfordringer vi står over for. Det er en ambitiøs, men nødvendig, målsætning at opnå bæredygtig udvikling.

        Thumbnail

        Børn og unge

        ”Norden skal være det bedste sted i verden for børn og unge”, fastslår Nordisk Ministerråds strategi for børn og unge.

         Havvindmøller ved Samsø

         Energi

         De nordiske lande har ambitiøse nationale mål for overgangen til bæredygtig energi og Norden er verdensledende inden for grønne energiløsninger.

          Siluett

          Kultur

          Det nordiske kultursamarbejde udgør en stærk helhed hvor kunst og kultur udgør hjørnestenen i det fællesskab som binder de nordiske lande sammen. Kultursamarbejdet har en stor indflydelse på omverdenen og genspejler det fundament af fælles værdier som vi i de nordiske lande står på.

           Lærer med sin klasse

           Uddannelse og forskning

           Nordisk Ministerråd samarbejder om at skabe et godt uddannelses- og forskningsfællesskab i Norden - for børn, unge og voksne. Både i forhold til mobilitet, kvalitet og politiske prioriteringer.

            Familieliv

            Ligestilling og LGBTI

            Ligestilling mellem kønnene er en grundsten i de moderne nordiske velfærdssamfund, og det nordiske samarbejdet om ligestilling har været en forudsætning for den fremgangsrige nordiske arbejdslivsmodel.

             Ordbog

             Sprog

             Gensidig sprogforståelse fremmer mobiliteten mellem lande og styrker oplevelsen af samhørighed mellem indbyggerne i landene.

              Varme kilder ved Reykjavik

              Velfærd for alle

              Det nordiske samarbejde inden for sundhed og velfærd drejer sig om, at alle nordiske borgere skal have social tryghed og sociale rettigheder. Vi arbejder for at forebygge social ulighed og at undgå marginalisering af socialt udsatte og sårbare grupper i samfundet.

               Thumbnail

               Fri bevægelighed og grænsehindringer

               Arbejdet med at fjerne grænsehindringerne i Norden handler om at skabe et mere åbent Norden. Det skal være muligt at flytte, pendle, studere og drive virksomhed på tværs af grænserne i Norden, uden at man risikerer at havne i en gråzone eller hindres af uklare love og regler.

                Indbyggere på Nørrebro

                Integration

                Det nordiske samarbejde om integration af flygtninge og indvandrere understøtter de nordiske landes arbejde med integration gennem udvikling af ny viden og metoder, samt videns udveksling mellem centrale aktører indenfor forskning, myndigheder og civilsamfund. 

                 Thumbnail

                 Nordisk bioøkonomi

                 Nordisk bioøkonomi handler om grøn omstilling. Det handler om at erstatte ikke-bæredygtige og fossilbaserede ressourcer ved at opgradere restprodukter og affald og ved at skabe cirkulære og bæredygtige lokale løsninger.