Politikområder

Her kan du få indblik i en lang række politikområder, som de nordiske lande samarbejder om.

Indbyggere på Nørrebro

Integration

Samarbejdsprogrammet skal understøtte de nordiske landes arbejde med integration ved at styrke det nordiske samarbejde om integration af flygtninge og indvandrere med fokus på erfaringsudveksling og udvikling af ny viden.

Brændestabel i skov

Nordisk bioøkonomi

Nordisk bioøkonomi handler om grøn omstilling. Det handler om at erstatte ikke-bæredygtige og fossilbaserede ressourcer ved at opgradere restprodukter og affald og ved at skabe cirkulære og bæredygtige lokale løsninger.