Politikområder

Her kan du få indblik i en lang række politikområder, som de nordiske lande samarbejder om.

Grensen mellom Norge og Sverige

Grænsehindringer

Arbejdet med at fjerne grænsehindringerne i Norden handler om at skabe et mere åbent Norden. Det skal være muligt at flytte, pendle, studere og drive virksomhed på tværs af grænserne i Norden, uden at man risikerer at havne i en gråzone eller hindres af uklare love og regler.

Indbyggere på Nørrebro

Integration

Samarbejdsprogrammet skal understøtte de nordiske landes arbejde med integration ved at styrke det nordiske samarbejde om integration af flygtninge og indvandrere med fokus på erfaringsudveksling og udvikling af ny viden.

Brændestabel i skov

Nordisk bioøkonomi

Nordisk bioøkonomi handler om grøn omstilling. Det handler om at erstatte ikke-bæredygtige og fossilbaserede ressourcer ved at opgradere restprodukter og affald og ved at skabe cirkulære og bæredygtige lokale løsninger.