Korkea-asteen koulutus ja ammatilliset jatko-opinnot Norjassa

Students studying
Valokuvaaja
Photo by Annie Spratt on Unsplash
Tämä sivu kertoo Norjan yliopistoista, korkeakouluista ja ammattiopistoista sekä siitä, miten niihin haetaan.

Pohjoismaat ovat solmineet sopimuksen pääsystä korkeampaan koulutukseen. Sopimuksen ansiosta jossain Pohjoismaassa lukion suorittanut henkilö voi hakea toisen Pohjoismaan tarjoamaan korkea-asteen koulutukseen samoilla tai vastaavilla ehdoilla kuin oman maan hakijat.

Millaista korkea-asteen koulutusta Norjassa on tarjolla?

Norjassa on 27 yliopistoa ja korkeakoulua (universitet, høgskole) ja 24 ammattiopistoa (fagskole). Lisäksi Norjassa on useita yksityisiä korkea-asteen oppilaitoksia.

Norjan yliopistot ja korkeakoulut

Norjan yliopistot ja korkeakoulut tarjoavat kolmivuotista alempaan korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta (bachelor) sekä viisivuotista ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta (master). Lisäksi monissa korkea-asteen oppilaitoksissa on tarjolla ammattiin valmistavia akateemisia koulutusohjelmia (profesjonsstudier) sekä lyhyitä, yhden lukuvuoden mittaisia koulutusohjelmia (årsstudium). Korkeakoulussa opiskelu ei nykyään juuri eroa yliopistossa opiskelusta. Tämä johtuu muun muassa siitä, että koulutusverkosto uudistuu ja oppilaitoksia yhdistetään kaiken aikaa.

Norjan ammattiopistot

Yliopisto- ja korkeakouluopinnoille on olemassa käytäntöpainotteisempi vaihtoehto, jota kutsutaan norjaksi nimellä fagskoleutdanning. Lyhyt käytännönläheinen koulutus kestää puolesta vuodesta kahteen vuotta ja tarjoaa työelämässä tarvittavia valmiuksia. Opinnot pohjautuvat toisen asteen tutkintoon tai sitä vastaaviin tietoihin ja taitoihin, ja tutkinto on usein mahdollista suorittaa työn ohella. 

Kaikissa Norjan maakunnissa on julkisia ammattiopistoja, mutta fagskole-koulutusta tarjoavat myös monet yksityiset toimijat. 

Norjan fagskole-koulutusta vastaa Tanskassa erhvervsuddannelse ja Ruotsissa yrkeshögskola.

Korkea-asteen tutkintorakenne Norjassa

Korkea-asteen tutkinnot jaetaan Norjassa alempiin ja ylempiin tutkintoihin. Norja on sitoutunut Bolognan prosessiin, joten Norjan korkea-asteen oppilaitoksissa on käytössä eurooppalainen tutkintojärjestelmä. Kaikissa yliopistoissa ja korkeakouluissa on niin ikään käytössä kansainvälinen arvosana-asteikko (A–F). Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut opiskelija voi hakeutua jatko-opiskelijaksi suorittamaan tohtorin tutkintoa (PhD).

Toisen asteen tutkinto antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Toisen asteen tutkinnon suoritettuasi voit hakea suorittamaan alempaa korkea-asteen tutkintoa. 60 opintopistettä vastaa yhden lukuvuoden kokoaikaista opiskelua. 

  • Årsstudium, 60 opintopistettä
  • Kandidatstudium, 120 opintopistettä
  • Bachelorstudium, 180 opintopistettä 
  • Masterstudium, 300 opintopistettä
  • Profesjonstudium, 360 opintopistettä
Alempi korkeakoulututkinto (bachelor) ja lyhyet korkeakoulutusohjelmat (årsstudium) Norjassa

Norjan yliopistoissa ja korkeakouluissa suoritetaan ensin alempi korkeakoulututkinto eli bachelor-tutkinto, jonka suorittaminen kestää kolme vuotta. Lisäksi tarjolla on lyhyitä, yhden lukuvuoden mittaisia opintokokonaisuuksia (årsstudium). Lyhyiden korkeakoulutusohjelmien laajuus on 60 opintopistettä, ja ne voivat olla itsenäisiä opintokokonaisuuksia, alemman korkeakoulututkinnon osia tai edellytys ammattiin johtavan akateemisen koulutuksen aloittamiselle. 

Bachelor-koulutukseen tai lyhyeen korkeakoulutusohjelmaan pyrkiviltä vaaditaan joko toisen asteen tutkinto tai muulla tavoin hankittu korkeakoulukelpoisuus. Jos olet suorittanut kolmivuotisen toisen asteen koulutuksen (lukiokoulutuksen) toisessa Pohjoismaassa, sinulla on korkeakoulukelpoisuus eikä sinun tarvitse dokumentoida norjan kielen taitojasi, mikäli olet saanut kotimaassasi riittävästi joko ruotsin, norjan tai tanskan kielen opetusta. Sinun ei myöskään tarvitse dokumentoida englannin kielen taitojasi. Muualta kuin Pohjoismaista tulevien hakijoiden on sen sijaan dokumentoitava sekä englannin että norjan kielen taitonsa.

Samordna opptak hallinnoi ja koordinoi Norjan korkeakoulujen, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijahakua. Samordna opptakista saat tietoa pääsyvaatimuksista ja ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta.

Ammattiin johtavat akateemiset opinnot (professjonsstudium) Norjassa

Yliopistoissa annetaan myös ammattiin johtavaa koulutusta (profesjonsstudier). Akateemisen mutta samalla selkeästi ammattiin johtavan tutkinnon voi suorittaa esimerkiksi psykologian, oikeustieteen ja lääketieteen alalla. Tutkinnon suorittaminen kestää yleensä viisi vuotta.

Samordna opptakista saat tietoa pääsyvaatimuksista sekä ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta.

Ylempi korkeakoulututkinto (master) Norjassa

Bachelor-tutkinnon suoritettuasi voit hakea suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa (master). Ulkomainen alempi korkeakoulututkinto ei aina takaa pääsyä master-tason opintoihin Norjassa. Ennen master-ohjelmaan pyrkimistäsi saatat siksi joutua suorittamaan täydentäviä kursseja norjalaisessa yliopistossa, vaikka olisitkin jo suorittanut bachelor-tutkinnon toisessa maassa. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen kestää kaikkiaan viisi vuotta.

Master-ohjelmaan haet yleensä suoraan siinä oppilaitoksessa, jossa haluat opiskella.

Tohtorin tutkinto Norjassa

Master-tutkinnon jälkeen voit hakeutua jatko-opiskelijaksi suorittamaan tohtorin tutkintoa. Tohtori on korkein Norjan yliopistoissa suoritettavista tutkinnoista, ja opiskelija saa palkkaa tutkinnon suorittamisen ajalta. Opiskelija tutkii yleensä jotain tiettyä aihetta ja kirjoittaa tutkimustuloksistaan tieteellisiä artikkeleita. Tutkinnon suorittaminen kestää useimmiten 3–4 vuotta.

Miten haet opiskelupaikkaa Norjassa?

Korkea-asteen koulutukseen haetaan Norjassa Samordna opptakin kautta. Tämä koskee myös hakijoita, joilla ei ole norjalaista henkilötunnusta. Kaikki koulutusohjelmat ja oppilaitokset eivät ole mukana yhteishaussa. Näihin koulutusohjelmiin haetaan oppilaitoksen verkkosivujen kautta.

Korkea-asteen yhteishaku päättyy 15. huhtikuuta. Lisätietoja erityisten hakijaryhmien yhteishausta, yhteishakuun kirjautumisesta ja hakumenettelystä saa osoitteesta samordnaopptak.no. Hakutoiveita voi muuttaa 1. heinäkuuta asti, ja 20. heinäkuuta saat tiedon siitä, mihin oppilaitoksiin sinut on hyväksytty ja mihin olet mahdollisesti varasijalla. Yhteishaun tulokset nähdäksesi sinun on kirjauduttava verkkohakemukseesi Samordna opptakin verkkosivuilla. Opiskelupaikan vastaanottamisesta on ilmoitettava 24. heinäkuuta mennessä. Jos et ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta määräaikaan mennessä, menetät sinulle tarjotun opiskelupaikan. Opiskelupaikan vastaanottamisesta ilmoitetaan kirjautumalla hakemukseen Samordna opptakin verkkosivuilla.

Syyslukukausi alkaa yleensä noin 10. elokuuta, mutta alkamisajankohta vaihtelee oppilaitoksittain.

Master-ohjelmaan haet suoraan siinä oppilaitoksessa, jossa haluat opiskella.

Korkea-asteen opiskelijavalinnat Norjassa

Ammattiopistoihin (fagskole) on erilaiset pääsyvaatimukset kuin yliopistoihin ja korkeakouluihin (universitet, høgskole). 

Jos haet ammattiopistoon, sinun on täytettävä pääsyvaatimukset. Pääsyvaatimuksena on relevantin alan ammatillinen tutkinto (fagbrev, svennebrev) tai kolmivuotinen ammatillinen koulutus (yrkesfaglig opplæring) sekä mahdollisesti myös muita vaatimuksia. Hakutilanteessa voidaan huomioida myös muualla hankittu osaaminen. 

Voit hakea yliopistoon tai korkeakouluun, jos sinulla on yleisen korkeakoulukelpoisuuden antava toisen asteen tutkinto. Joihinkin koulutusohjelmiin voi lisäksi olla erityisiä pääsyvaatimuksia. Kun olet hakenut opiskelupaikkaa, hakemuksesi arvioidaan normaalikiintiössä (ordinær kvote) ja mahdollisesti ensikertalaiskiintiössä (førstegangsvitnemål).

Opas korkea-asteen opiskelijalle Norjassa

Linkin takaa löytyvään oppaaseen olemme koonneet tietoa sinulle, joka aiot suorittaa korkea-asteen tutkinnon Norjassa.

Opetuskieli

Opetuskieli on norja, ellei muuta ole ilmoitettu. Oppimateriaali voi olla myös englanninkielistä, ja toisinaan myös ruotsin- tai tanskankielistä.

Opintotuki Norjassa suoritettaviin opintoihin

Opiskelija hakee opintotukea yleensä siitä maasta, jonka kansalainen hän on. Selvitä kotimaasi viranomaisilta, saatko opintotukea toivomaasi koulutukseen Norjassa.

Opiskelijan talous

Korkea-asteen koulutus on Norjassa maksutonta, mutta oppimateriaalit opiskelijan on ostettava itse. Lisäksi opiskelijoilta peritään lukukausimaksu, jolla rahoitetaan opiskelijoiden liikunta-, terveys- ja virkistyspalveluja. Lukukausimaksu maksetaan oppilaitoksen yhteydessä toimivalle ylioppilaskunnalle. Lisäksi jotkin oppilaitokset perivät opiskelijoilta kopiointimaksun. Lukukausimaksut voivat siis vaihdella oppilaitoksittain.

Kun sinut on rekisteröity opiskelijaksi ja olet maksanut lukukausimaksun, saat opiskelutodistuksen, jolla saat alennusta esimerkiksi joukkoliikenteestä ja kulttuuripalveluista.

Huomaathan, että yksityisissä korkeakouluissa on omat opintomaksut. Ota yhteyttä haluamaasi oppilaitokseen ja kysy tarkempaa tietoa maksuista.

Mistä saat lisätietoja?

Ota yhteyttä Samordna opptakiin, jos sinulla kysyttävää korkea-asteen koulutuksesta Norjassa.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.