Högre utbildning och yrkeshögskoleutbildning i Norge

Students studying
Photographer
Photo by Annie Spratt on Unsplash
Här kan du läsa mer om yrkeshögskoleutbildning och högre utbildning på universitet och högskolor i Norge samt om hur du söker till dessa utbildningar.

De nordiska länderna har ingått en överenskommelse om lika tillgång till högre utbildning. Det innebär att du med en gymnasieutbildning från ett nordiskt land kan söka till högre utbildning i ett annat nordiskt land på lika eller motsvarande villkor som landets egna sökande.

Universitet och högskolor

Norge har flera universitet, högskolor och vetenskapliga högskolor som alla räknas som högre utbildningar. Det finns också en rad privata utbildningsinstitutioner för högre utbildning. Både universiteten och högskolorna erbjuder kandidat- och masterutbildningar på tre respektive fem år. Dessutom erbjuds ettåriga utbildningar, så kallade årsstudium, på flera ställen.

De främsta skillnaderna mellan en högskola och ett universitet är att högskolan erbjuder undervisning i mindre klasser, har fler gemensamma lektioner, en närmare uppföljning av studenterna och mer projektarbete. Universiteten är mer inriktade på självstudier och undervisningen ges i större grupper. Det finns också vissa skillnader i vilka ämnen som erbjuds på de olika institutionerna.

Norge följer Bolognadeklarationen och har därför utbildningsnivåer som motsvarar nivåerna i de övriga europeiska länderna. Dessutom använder alla universitet och högskolor det internationella betygssystemet med bokstäver från A till F. Efter masterexamen kan man också söka till doktorandstudier, som varar i tre år.

Utbildningsnivåerna inom högre utbildning i Norge

Den högre utbildningen i Norge är indelad i olika utbildningsnivåer (grader).

Kandidatutbildning och årsstudium i Norge

Den första och lägsta nivån du kan uppnå på universitet eller högskola i Norge heter kandidatexamen (bachelorgrad), som är en treårig utbildning. Du kan också studera vissa ämnen under ett så kallat årsstudium. Ett årsstudium ger 60 studiepoäng och kan innehålla fristående kurser, ingå i kandidatstudier eller användas som grundutbildning för att komma in på ett yrkesprogram. 

För att antas till ett årsstudium eller kandidatutbildning måste du antingen ha allmän studiebehörighet eller vara behörig på annat sätt. Om du har en treårig gymnasieutbildning från ett annat nordiskt land är du behörig att söka och behöver inte ha dokumenterade kunskaper i norska om du har fått tillräcklig undervisning i norska, svenska eller danska i hemlandet. Du behöver inte heller ha dokumenterade kunskaper i engelska. Sökande med utländsk utbildning från ett land utanför Norden måste ha dokumenterade kunskaper i både engelska och norska.

Samordna opptak är ett service- och samordningsorgan för antagning till grundutbildning vid högskolor och universitet i Norge. De har information om antagningsregler och hur utbildning från ett annat nordiskt land bedöms i Norge. 

Masterutbildning i Norge

Du måste ha en kandidatexamen för att kunna söka till en masterutbildning. Utländska kandidatexamina räcker inte alltid för behörighet. Du kan bli tvungen att läsa några ämnen på ett norskt universitet innan du kan söka till en masterutbildning, även om du har en kandidatexamen från ett annat land. En masterexamen kan man få efter en femårig utbildning.

Yrkesprogram

Yrkesprogram (profesjonsstudier) är utbildningar inom specifika områden som leder till ett bestämt yrke. Exempel på dessa är psykologi, juridik och medicin. Dessa utbildningar är ofta femåriga.

Hur ansöker du om studieplats

I Norge söker du till högre utbildning via Samordna opptak. Det gör du även om du inte har ett norskt födelsenummer. Det finns några utbildningar och utbildningsinstitutioner som inte ingår i den samordnade antagningen på Samordna opptak. Dessa söker du till direkt på lärosätenas webbsidor.

Sista ansökningsdag hos Samordna opptak är 15 april. Sista ansökningsdag för särskilda sökargrupper, inloggning till din ansökan och översikt över ansökningsförfarandena hittar du på Samordnaopptak.no. Om du vill söka till en masterutbildning gör du det direkt hos den utbildningsinstitution du vill studera på.

Ända fram till 1 juli kan du prioritera om dina studieval. Den 20 juli får du svar på om du kommer in på den utbildning du helst vill, om du kommer in på en av utbildningarna du har prioriterat lägre och om du står på reservplats. Du måste logga in på din webbansökan på Samordna opptak för att se antagningsbeskedet. Sista svarsdag är 26 juli. Om du inte tackar ja till studieplatsen du har blivit erbjuden mister du platsen. För att tacka ja till platsen måste du logga in på din ansökan på Samordna opptak.

Studiestart är i regel kring 10 augusti, men det varierar från utbildning till utbildning.

Terminsavgift

Allmän högre utbildning är gratis i Norge. Men alla som studerar på högskola eller universitet i Norge måste betala en terminsavgift varje halvår. Terminsavgiften ska finansiera studenternas välfärdsförmåner, såsom träning, hälso- och sjukvårdstjänster med mera. Avgiften betalas till den studentorganisation som din utbildningsinstitution är knuten till. Vid några utbildningsinstitutioner måste du också betala en kopieavgift. Storleken på terminsavgiften kan därför variera mellan olika utbildningar.

När du har registrerat dig som student och betalat terminsavgiften får du ett bevis som ger dig rabatter på bland annat resekostnader och kulturutbud.

Observera att privata högskolor har egna studieavgifter. Kontakta utbildningsinstitutionen för att få en prisöversikt.

Yrkeshögskoleutbildningar

Det finns ett yrkesinriktat alternativ till högskole- och universitetsutbildning. Yrkeshögskoleutbildningar (fagskoleutdanning) är korta, yrkesinriktade utbildningar på mellan ett halvår och två år. Utbildningen ger kompetens som kan användas direkt i arbetslivet. Yrkeshögskoleutbildningen bygger på gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens och är ofta anordnad så att du kan genomgå utbildningen samtidigt som du arbetar. Alla fylkeskommuner erbjuder yrkeshögskoleutbildning. Det finns också privata yrkeshögskolor. 

Fagskoleutdanning i Norge motsvarar ”erhvervsutdannelse” i Danmark och ”yrkeshögskola” i Sverige.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.