Finske familieydelser

Suomen etuudet lapsiperheille
Her kan du læse om familieydelser i Finland. Ydelserne omfatter barselsstøtte, barselsdagpenge til mor, særlige barselsdagpenge til mor, barselsdagpenge til far samt nedsatte barselsdagpenge. Reglerne gælder også for Åland.

Folkepensionsanstalten (FPA) udbetaler flere forskellige ydelser til børnefamilier, hvis familien er socialt sikret i Finland. Her finder du kronologisk information begyndende med barselsstøtte og derefter følger de øvrige familieydelser.

Du finder information om tilskud til pasning i hjemmet samt tilskud til privat pasning på siden Dagtilbud i Finland. Du finder information om børnepenge i artiklen om finske børnepenge.

Barselsstøtte

Når du har været gravid i mindst 5 måneder (154 dage), kan du søge om barselsstøtte. Du kan få barselsstøtten udbetalt, eller du kan vælge at få en barselspakke, som indeholder babytøj og andet babyudstyr. Hvis du vælger at få støtten udbetalt, får du 170 euro, og du skal ikke betale skat af pengene.

Forældreorlov og barselsdagpenge

Når du får et barn, kan du søge om barselsdagpenge hos FPA. Barselsdagpenge består af dagpenge til moren, dagpenge til faren samt særlige dagpenge til moren, som udbetales, hvis du ikke kan arbejde på grund af risici på jobbet. For at have ret til dagpenge skal du have været sygeforsikret i Finland i mindst 180 dage før barnets fødsel. Hvis du har været forsikret i et andet nordisk land eller et EU-/EØS-land, kan denne forsikringsperiode også medregnes.

Barselsdagpenge og særlige barselsdagpenge til mor

Mor kan gå på barselsorlov 30-50 dage (cirka 5-8 uger) før termin. Du kan selv vælge, hvornår du påbegynder din barselsorlov. Som mor får du barselsdagpenge i 105 dage, Hvis der er særlige risici forbundet med dit arbejde, kan du som mor søge om særlige barselsdagpenge tidligere.

Barselsdagpenge

Efter perioden med barselsdagpenge til mor udbetales barselsdagpenge under forældreorlov i 158 dage. Forældrene vælger, hvem der skal modtage dagpengene. Far og mor kan deles om forældreorloven og holde den på samme tid. Dermed får begge forældre barselsdagpenge fra FPA.

Barselsdagpenge til far

Faren kan højst få barselsdagpenge i 54 dage. En del af farens dage med barselsdagpenge kan afvikles samtidig med, at moren får barselsdagpenge. Faren skal holde sin barselsorlov, før barnet fylder 2 år.

Ydelser til børnefamilier i forbindelse med flytning

Det gælder strenge for, hvornår du kan overføre din ret til familieydelser fra et nordisk land til et andet. Det er en god idé at undersøge reglerne, før du flytter.

Flytter du fra Finland til et andet nordisk land?

Hvis du flytter permanent fra Finland til et andet nordisk land, mens du modtager familieydelser og ikke længere arbejder i Finland, udbetaler Finland ydelsen indtil slutningen af støtteperioden på trods af flytningen. En undtagelse er dog støtte til pasning i hjemmet. Her ophører udbetalingen på flyttedagen, medmindre der er tale om et familiemedlem til en person, som stadig arbejder i Finland.

Barselsdagpenge fra Finland kan i visse tilfælde bevilges personer, som midlertidigt bor i udlandet. Det er en forudsætning, at ansøgeren er socialt sikret i Finland på trods af udlandsopholdet.

Husk altid at give FPA besked om flytningen.

Flytter du fra et andet nordisk land til Finland?

Hvis du flytter til Finland og allerede modtager familieydelser fra et andet nordisk land, udbetaler det tidligere hjemland ydelsen indtil støtteperiodens ophør, selv om du er flyttet. Du kan få mere information hos den instans, som har bevilget ydelsen, eller du kan læse mere om familieydelser i det pågældende land.

Hvis du venter barn og flytter til Finland, før det andet nordiske land er begyndt at udbetale familieydelser, kan du søge om familieydelser hos FPA i Finland, hvis du anses for at være flyttet permanent til Finland, eller hvis du er socialt sikret i Finland på grund af arbejde.

Selvom den anden forælder får familieydelser fra et andet nordisk land, har faren ret til fædreorlov og faderskabsydelse i Finland, hvis denne ikke arbejder i et andet land.

Husk at melde flytning til FPA og den tilsvarende myndighed i det land, du flytter fra.

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.