Finske familieydelser

Suomen etuudet lapsiperheille
Her kan du læse om finske familieydelser som barselsstøtte og forskellige former for barselsdagpenge. Reglerne gælder også for Åland.

Folkepensionsanstalten (FPA) udbetaler flere forskellige ydelser til børnefamilier, hvis familien er socialt sikret i Finland. Her finder du kronologisk information begyndende med barselsstøtte og derefter følger de øvrige familieydelser.

En ny lov om barselsdagpenge trådte i kraft den 1. august 2022. Barselsdagpenge udbetales i henhold til den nye lov, hvis termin var den 4. september 2022 eller senere.

Du finder information om tilskud til pasning i hjemmet samt tilskud til privat pasning på siden Dagtilbud i Finland. Du finder information om børnepenge i artiklen om finske børnepenge.

Barselsstøtte

Når du har været gravid i mindst 5 måneder (154 dage), kan du søge om barselsstøtte. Du kan få barselsstøtten udbetalt, eller du kan vælge at få en barselspakke, som indeholder babytøj og andet babyudstyr. Hvis du vælger at få støtten udbetalt, får du 170 euro, og du skal ikke betale skat af pengene.

Læs mere om barselsstøtte på FPA's netsted. Du kan læse mere om graviditet og fødsel på siden Graviditet og fødsel i Finland.

Barselsorlov og barselsdagpenge, hvis barnet er født før den 4. september 2022

Når du får et barn, kan du søge om barselsdagpenge hos FPA. Barselsdagpenge består af dagpenge til moren, dagpenge til faren samt særlige dagpenge til moren, som udbetales, hvis du ikke kan arbejde på grund af risici på jobbet. For at have ret til dagpenge skal du have været sygeforsikret i Finland i mindst 180 dage før barnets fødsel. Hvis du har været forsikret i et andet nordisk land eller et EU-/EØS-land, kan denne forsikringsperiode også medregnes.

Barselsdagpenge og særlige barselsdagpenge til mor

Du kan gå på barselsorlov 30-50 dage (cirka 5-8 uger) før termin. Du kan selv vælge, hvornår du påbegynder din barselsorlov. Barselsdagpenge udbetales til mor i 105 hverdage. Hvis der er særlige risici forbundet med dit arbejde, kan du som mor søge om særlige barselsdagpenge tidligere.

Barselsdagpenge

Efter perioden med barselsdagpenge til mor udbetales barselsdagpenge under forældreorlov i 158 dage. Forældrene vælger, hvem der skal modtage dagpengene. Far og mor kan deles om forældreorloven og holde den på samme tid. Dermed får begge forældre barselsdagpenge fra FPA.

Barselsdagpenge til far

Faren kan højst få barselsdagpenge i 54 dage. En del af farens dage med barselsdagpenge kan afvikles samtidig med, at moren får barselsdagpenge. Faren skal holde sin barselsorlov, før barnet fylder 2 år.

Barselsorlov og barselsdagpenge, hvis termin var den 4. september 2022 eller senere 

Når du får et barn, kan du søge om barselsdagpenge hos FPA. Barselsdagpenge består af dagpenge til moren, dagpenge til faren samt særlige dagpenge til moren, som udbetales, hvis du ikke kan arbejde på grund af risici på jobbet. For at have ret til dagpenge, skal du være sygeforsikret i Finland. Du kan kun få barselsdagpenge, hvis du ikke går på arbejde. Det er dog muligt at få nedsatte barselsdagpenge, hvis du arbejder på deltid.

Graviditetsydelse og særlig graviditetsydelse

Man kan gå på barselsorlov 14-30 dage (cirka 2-5 uger) før termin. Du kan selv vælge, hvornår du påbegynder din barselsorlov. Graviditetsydelse udbetales til den gravide forælder i 40 hverdage. Hvis der er særlige risici forbundet med dit arbejde, kan du søge om særlige barselsdagpenge tidligere.
 

Barselsdagpenge

Der kan udbetales barselsdagpenge for et barn i højst 320 hverdage. Barselsdagpengene deles ligeligt mellem forældrene, så begge forældre kan få barselsdagpenge i 160 dage. Forældrene kan få en del af barselsdagpengene eller graviditetsydelsen på samme tid. Retten til barselsdagpenge gælder indtil barnet fylder 2 år. Forældrene kan arbejde på deltid og få nedsatte barselsdagpenge.

Ydelser til børnefamilier i forbindelse med flytning

Det gælder strenge regler for, hvornår du kan overføre din ret til familieydelser fra et nordisk land til et andet. Det er en god idé at undersøge reglerne, før du flytter.

Flytter du fra Finland til et andet nordisk land?

Hvis du flytter permanent fra Finland til et andet nordisk land, mens du modtager familieydelser og ikke længere arbejder i Finland, udbetaler Finland ydelsen indtil slutningen af støtteperioden på trods af flytningen. En undtagelse er dog støtte til pasning i hjemmet. Her ophører udbetalingen på flyttedagen, medmindre der er tale om et familiemedlem til en person, som stadig arbejder i Finland.

Barselsdagpenge fra Finland kan i visse tilfælde bevilges personer, som midlertidigt bor i udlandet. Det er en forudsætning, at ansøgeren er socialt sikret i Finland på trods af udlandsopholdet.

Husk altid at give FPA besked om flytningen.

Flytter du fra et andet nordisk land til Finland?

Hvis du flytter til Finland og allerede modtager familieydelser fra et andet nordisk land, udbetaler det tidligere hjemland ydelsen indtil støtteperiodens ophør, selv om du er flyttet. Du kan få mere information hos den instans, som har bevilget ydelsen, eller du kan læse mere om familieydelser i det pågældende land.

Hvis du venter barn og flytter til Finland, før det andet nordiske land er begyndt at udbetale familieydelser, kan du søge om familieydelser hos FPA i Finland, hvis du anses for at være flyttet permanent til Finland, eller hvis du er socialt sikret i Finland på grund af arbejde.

Hvis termin var før den 4. september 2022, har faren ret til barselsorlov og barselsdagpenge i Finland, selv om den anden forælder modtager familieydelser fra et andet nordisk land. Det er dog et krav, at faren ikke arbejder i et andet land. 

Hvis termin var den 4. september eller senere, har den ene forælder ret til barselsorlov i Finland, selv om den anden forælder modtager familieydelser fra et andet nordisk land. Ï så fald kan den ene forælder få alle 320 dage med barselsdagpenge i Finland, hvis denne ikke arbejder i et andet land.

Husk at melde flytning til FPA og den tilsvarende myndighed i det land, du flytter fra.

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.