Sisältö

27.04.19 | Uutinen

Koulutus saa pakolaiset työllistymään

Uusi raportti keskittyy siihen, miten hyvin ja millaisin toimin Norja, Ruotsi ja Tanska ovat onnistuneet edistämään pakolaisten kiinnittymistä työmarkkinoille. Norjassa ja Ruotsissa tehokkaaksi toimenpiteeksi on osoittautunut koulutus.

05.04.19 | Uutinen

Opettajien yhteiskunnallista roolia vahvistettava

Opettajilla on tärkeä rooli yhteiskunnan kehittämisessä, mutta se ei aina näy ammatin arvostuksena. Pohjoismaiden opetusministerien mielestä nyt on aika tehdä asialle jotakin, ja aihe olikin keskiössä Reykjavikissa 9. huhtikuuta pidetyssä ministerikokouksessa.

02.11.16 | Julkilausuma

Pohjoismainen julistus korkea-asteen tutkintojen tunnustamisesta Reykjavikin julistus (muokattu 2016)

Pohjoismaat muodostavat avoimen koulutus- ja työmarkkina-alueen. Kyseisillä aloilla tehdään ainutlaatuisen laajaa ja syvällistä pohjoismaista yhteistyötä, jota tulee vaalia ja kehittää.

29.04.19 | Tiedot

Tulevaisuustaidot

Pohjoismaat ovat päättäneet vahvistaa tulevaisuustaitoihin liittyvää yhteistyötä, jotta lapset, nuoret ja aikuiset saisivat nykyistä paremmat valmiudet tulevaisuuden yhteiskuntaan. Haluamme edistää sitä, että kaikilla pohjoismaalaisilla on riittävät tiedot ja taidot, joita alati monimut...