2.1.
Teemakeskustelu Pohjoismaiden pääministerien johdolla aiheesta ”Kuinka pohjoismaisella yhteiskuntamallilla voidaan kehittää ja edistää kestävää muutosta?”

6
Mette Frederiksen
Puheenvuoro

Tusind tak for det. Det er mit første møde i Nordisk Råd, og jeg har glædet mig rigtig meget til at møde jer alle sammen.

10
Camilla Gunell
Puheenvuoro

Herr ordförande, nordiska vänner! Om någon har förutsättningarna att förverkliga ett hållbart samhälle och leda klimatomställningen i världen så är det vi i Norden.

12
Hans Wallmark
Puheenvuoro

Ett stort tack till stats- och regeringscheferna! Nu finns alltså möjlighet att anmäla sig till talarlistan för anföranden om två minuter. Anförandet tas från talarstolen.

13
Linda Modig
Puheenvuoro

Herr president, kära nordiska vänner, hyvät ystävät! Mittengruppens och min fråga går till den isländska statsministern Katrín Jakobsdóttir.

23
Wille Rydman
Puheenvuoro

Tack president, värderade talmän, statsministrar, övriga ministrar och ledamöter. Kära vänner.

24
Stefan Löfven
Vastauspuheenvuoro

Det är så här: Vi har lärt oss mycket av Finland! I Finland har man haft många regeringar över blockgränsen genom åren, så vi har nog tittat rätt mycket på Finland och sett att det fungerar.

28
Antti Rinne
Puheenvuoro

Ystäväni Ville! Haluan haastaa sinua muutamalla sanalla, jottei jää väärää käsitystä tälle foorumille siitä, mitä Suomessa tapahtuu.

32
Erna Solberg
Vastauspuheenvuoro

For det første: Det norske oljefondet har vært i front av alle oljefond og alle investeringsfond på å løfte CO2-fotavtrykket for de selskapene de investerer i.

34
Erna Solberg
Vastauspuheenvuoro

Spørsmålet var hva oljefondet ville gjøre for å bidra til dette. Det betyr at man fokuserer på der man investerer, ved å sørge for at man får mindre CO2-fotavtrykk av det man gjør.

36
Aron Emilsson
Puheenvuoro

Herr president! Kära nordiska vänner! Det är hög energi i den energipolitiska debatten om ett hållbart Norden, och det tror jag behövs.

37
Antti Rinne
Vastauspuheenvuoro

Kiitoksia kysymyksestä. Uusiutuvat energianlähteet ovat Suomessa laajalti tutkimuskohteena tällä hetkellä, ja haemme polkuja energiasektorilla erityisesti vuoden 2035 hiilineutraaliustilanteeseen.

39
Antti Rinne
Vastauspuheenvuoro

Tärkeätä minun mielestäni sen lisäksi, että tehdään Pohjoismaissa yhteistyötä, on se, että tämä yhteistyö laajennetaan Euroopan laajuiseksi.

41
Anders Kronborg
Puheenvuoro

Tak for det. Den nordiske samfundsmodel og det nordiske samarbejde giver os unikke muligheder for at gå forrest i omstillingen til en bæredygtig økonomi og en holdbar omstilling.

42
Erna Solberg
Vastauspuheenvuoro

På det spørsmålet tror jeg det aller viktigste er at de som stiller areal til rådighet for storsamfunnets behov for kraft, faktisk får en kompensasjon for det.

45
Stefan Löfven
Vastauspuheenvuoro

Först och främst ska vi naturligtvis vara väldigt noga med att lyssna på ungdomarna och på vad de har att säga. Vi ska ta beskedet från deras håll på stort allvar.

47
Erna Solberg
Vastauspuheenvuoro

Jeg har bare lyst til å understreke at vi ikke må være så pessimistiske når det gjelder våre partiers evne til å løfte frem problemstillinger.

49
Oddný G. Harðardóttir
Puheenvuoro

Herra forseti. Kæru vinir. Íslenskur rithöfundur, Andri Snær Magnason, hefur nýverið gefið út bók um tímann og vatnið, um loftslagsmálin, þetta stærsta viðfangsefni jarðarbúa.

52
Pyry Niemi
Puheenvuoro

Herr president! I morse klockan 8 samlades fyra fotbollsförbund från de nordiska länderna här på Nordiska rådets session.

55
Høgni Hoydal
Puheenvuoro

Mange tak, hr. præsident - og statsministre og kære nordiske venner. Den nordiske model som grundlag for den store omstilling og den største opgave, vi har i verden i dag, er jo selvsagt.

56
Stefan Löfven
Vastauspuheenvuoro

Ja, Norden är en föregångare. Det är därför som vi också driver på i EU och i världen. Sverige är största bidragsgivare till Gröna klimatfonden.

58
Hans Wallmark
Puheenvuoro

Jag vill tacka stats- och regeringscheferna och företrädarna för deras aktiva deltagande, och jag vill tacka ledamöterna från Nordiska rådet för en underhållande, bitvis, och konstruktiv debatt.