2.1.
Temadebatt med de nordiske statsministrene om temaet “Hvordan kan den nordiske samfunnsmodellen utvikle og bidra til bærekraftig omstilling?”

7
Antti Rinne
Innlegg

Hyvää iltapäivää! Meitä ensikertalaisia näyttää olevan täällä monta. 

12
Hans Wallmark
Innlegg

Ett stort tack till stats- och regeringscheferna! Nu finns alltså möjlighet att anmäla sig till talarlistan för anföranden om två minuter. Anförandet tas från talarstolen.

34
Erna Solberg
Replikk

Spørsmålet var hva oljefondet ville gjøre for å bidra til dette. Det betyr at man fokuserer på der man investerer, ved å sørge for at man får mindre CO2-fotavtrykk av det man gjør.

35
Christian Juhl
Svar på replikk

Jeg er nødt til at prøve en gang til. I Paris har også Norge lovet, at de ville finde additionelle eller det, vi kalder nye penge til klimaindsatsen i tredjeverden.

36
Aron Emilsson
Innlegg

Herr president! Kära nordiska vänner! Det är hög energi i den energipolitiska debatten om ett hållbart Norden, och det tror jag behövs.

37
Antti Rinne
Replikk

Kiitoksia kysymyksestä. Uusiutuvat energianlähteet ovat Suomessa laajalti tutkimuskohteena tällä hetkellä, ja haemme polkuja energiasektorilla erityisesti vuoden 2035 hiilineutraaliustilanteeseen.

38
Aron Emilsson
Svar på replikk

Herr president! Tack för svaret, Antti Rinne! Jag och hela vår partigrupp tror att det är viktigt att rikta strålkastarljuset mot den punkt där vi är som starkast i Norden.

39
Antti Rinne
Replikk

Tärkeätä minun mielestäni sen lisäksi, että tehdään Pohjoismaissa yhteistyötä, on se, että tämä yhteistyö laajennetaan Euroopan laajuiseksi.

41
Anders Kronborg
Innlegg

Tak for det. Den nordiske samfundsmodel og det nordiske samarbejde giver os unikke muligheder for at gå forrest i omstillingen til en bæredygtig økonomi og en holdbar omstilling.

44
Magnus Ek
Innlegg

Herr president, ärade statsministrar, ärade folkvalda och kära nordiska vänner!

45
Stefan Löfven
Replikk

Först och främst ska vi naturligtvis vara väldigt noga med att lyssna på ungdomarna och på vad de har att säga. Vi ska ta beskedet från deras håll på stort allvar.

47
Erna Solberg
Replikk

Jeg har bare lyst til å understreke at vi ikke må være så pessimistiske når det gjelder våre partiers evne til å løfte frem problemstillinger.

48
Magnus Ek
Svar på replikk

Jag är helt enig med statsminister Erna Solberg i att vi inte behöver skämmas för den nordiska partimodellen för våra ungdomsrörelser.

50
Mette Frederiksen
Replikk

Tak for spørgsmålet. Det kan jeg svare rimelig enkelt på: Det synes jeg er en virkelig, virkelig dårlig idé.

55
Høgni Hoydal
Innlegg

Mange tak, hr. præsident - og statsministre og kære nordiske venner. Den nordiske model som grundlag for den store omstilling og den største opgave, vi har i verden i dag, er jo selvsagt.

56
Stefan Löfven
Replikk

Ja, Norden är en föregångare. Det är därför som vi också driver på i EU och i världen. Sverige är största bidragsgivare till Gröna klimatfonden.

58
Hans Wallmark
Innlegg

Jag vill tacka stats- och regeringscheferna och företrädarna för deras aktiva deltagande, och jag vill tacka ledamöterna från Nordiska rådet för en underhållande, bitvis, och konstruktiv debatt.