Samrådsmøte mellom velferdsutvalget og formannen i MR-JÄM