Elektronisk legitimasjon i Danmark – MitID

Logo for Mit ID
Photographer
Digitaliseringsstyrelsen
MitID er en elektronisk legitimasjon du kan bruke for å kommunisere med det offentlige i Danmark, og til tjenester som for eksempel nettbank og netthandel.

MitID er en felles innlogging til både offentlige og private selvbetjeningsløsninger og til nettbanken din.

MitID har erstattet den tidligere løsningen NemID. Hvis du har hatt NemID, skal du i oktober 2021 ha mottatt et brev i e-boks eller på borger.dk med informasjon om hvordan du kan opprette MitID.

Hva er MitID?

MitID er først og fremst en app til smarttelefon og nettbrett. Hvis du ikke har mulighet for å bruke MitID-appen, kan du bestille en kodeviser, en kodeoppleser eller en chip.

Hva kan du bruke MitID til?

Du kan bruke MitID til å kommunisere med det offentlige i Danmark og til visse andre tjenester. Blant annet til adgang til nettbank, internetthandel og til å kommunisere med myndigheter, for eksempel:

  • Digital post fra det offentlige (e-boks.dk)
  • Utfylling av skjemaer og lignende (borger.dk)
  • Søknader til utdanninger (optagelse.dk)
  • Skatteopplysninger (skat.dk)
  • Pensjonsopplysninger (pensionsinfo.dk)
  • Helseopplysninger (sundhed.dk)

Hvordan får du MitID?

Du kan få MitID når:

  • du har fylt 15 år
  • du har dansk personnummer
  • du kan oppfylle legitimasjonskravene (les nærmere på mitid.dk)

I de fleste tilfeller kan du få MitID gjennmom banken din. Hvis du ikke har konto i en dansk bank, kan du få MitID hos Borgerservice i kommunen din.

Hvis du er dansk statsborger og bor i utlandet, eller hvis du er utenlandsk statsborger, kan du lese nærmere om hva du skal gjøre, på borger.dk.

Det er mulig for barn på 13 og 14 år å få MitID. Det kan imidlertid være tjenester som 13–14-åringer ikke har adgang til selv om de har MitID.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Mer informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.