Førerkort i Danmark

Tegning af elbil på græsplæne
Photographer
Sigurður Ólafsson/norden.org
Her kan du lese om hvilke førerkort som er gyldige i Danmark, hvordan du kan ta og fornye førerkort i Danmark, og hvordan du kan bytte et utenlandsk førerkort i et dansk.

Du må ha gyldig førerkort for å kjøre bil, lastebil, buss, stor moped og motorsykkel i Danmark. Du må også ha førerkort for å kjøre med stor tilhenger. Hvis du er 15, 16 eller 17 år gammel, må du ha førerkort for å kjøre liten moped.

Dansk kørekort

Hvilke typer førerkort finnes?

Førerkort er delt inn i kategorier:

 • Moped: liten (LK), stor (AM)
 • Motorsykkel: lett (A1), mellomtung (A2), tung (A)
 • Bil: personbil (B)
 • Lastebil: lett (C1), lastebil (C)
 • Buss: minibuss (D1), buss (D)
 • Tilhenger: stor (E)
 • Kjøretøy med tilhenger: personbil bil (B/E), lett lastebil (C1/E), lastebil (C/E), minibuss (D1/E), buss (D/E)

Hvilke krav må du oppfylle for å ta førerkort?

Hvis det er det første førerkortet ditt, eller hvis du vil utvide førerkortet til en ny kategori, må du gjennom et utdanningsforløp til den aktuelle førerkortkategorien hos en godkjent kjørelærer. Du må også bestå en førerprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve).

For å ta førerkort i Danmark, må du være folkeregistrert i landet.

I tillegg til en samtykkeerklæring må du ha med følgende når du leverer søknad om førerkort:

 • foto som ligner
 • pass eller annen legitimasjon
 • legeattest
 • kursbevis for trafikkrelatert førstehjelp
 • oppholdstillatelse, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, og du ikke lovlig kan oppholde deg i Danmark uten tillatelse

Kommunen kan be deg framskaffe ytterligere dokumentasjon. Dette kan for eksempel skje hvis kommunen vurderer at det er nødvendig å dokumentere at du har bolig i Danmark.

Du kan finne kjøreskoler hos Dansk Kørelærer-Union.

Når kan du begynne å ta førerkort for personbil?

Du kan begynne å ta førerkort for personbil når du har fylt 17 år og 9 måneder, og du kan tidligst få utstedt førerkort når du har fylt 18 år.

1. januar 2017 trådte en ny forsøksordning i kraft som gjør at du som 17-åring kan få førerkort under særskilte regler.
Les mer på borger.dk.

De enkelte kategoriene av førerkort har ulike gyldighetsperioder.

 • Førerkort for personbil, moped og motorsykkel er som hovedregel gyldige i 15 år om gangen.
  Perioden kan imidlertid være kortere av helsemessige grunner.
 • Førerkort for lastebil og buss er som hovedregel gyldige i fem år om gangen.

Førerkort utstedt før 2013 er inntil videre gyldige til tidspunktet som er angitt på kortet.

Les mer om førerkortenes gyldighet på borger.dk.

Kan du bruke det danske førerkortet ditt i utlandet?

Det alminnelige førerkortet ditt er tilstrekkelig i hele Norden, EU, Sveits og Liechtenstein.

Hvis du oppholder deg i et land utenfor EU eller EØS, må du kanskje ha internasjonalt førerkort. Du kan kontakte ambassaden for landet du reiser til, for nærmere opplysninger. Vær oppmerksom på at du kanskje må ha flere internasjonale førerkort hvis du skal kjøre i flere land på samme reise.

Hvis du flytter til et annet nordisk land og har dansk førerkort, er det som hovedregel nødvendig å bytte det danske førerkortet i et førerkort utstedt i landet du bor i, før det danske førerkortet utløper.

Kan du bruke det utenlandske førerkortet ditt i Danmark?

Du kan i utgangspunktet bruke gyldige førerkort i Danmark hvis de er utstedt i et nordisk land, et EU-land, Sveits, Liechtenstein eller Færøyene. Det gjelder særskilte regler for grønlandske førerkort. 

Førerkort fra EU- og EØS-land

Hvis du har et førerkort utstedt i et EU-land eller et EØS-land, kan du føre de samme kjøretøyene i Danmark som du kan i henhold til det gyldige førerkortet ditt fra utstedelseslandet. Du må imidlertid oppfylle aldersbetingelsene som gjelder for utstedelse av et tilsvarende dansk førerkort (med visse unntak for førerkort fra EU- og EØS-land). 

Det er ikke er krav om å bytte førerkort, men du kan søke om det hvis du ønsker det. Du skal i utgangspunktet ikke avlegge kontrollerende førerprøve i forbindelse med byttet.

Færøyske førerkort

Et færøysk førerkort sidestilles i enhver henseende med et dansk førerkort og gir deg rett til å føre samme kjøretøy i Danmark som førerkortet berettiger til på Færøyene i gyldighetsperioden, med mindre denne er lengre enn til du fyller 70 år for førerkort til lastebil eller buss.

Det er ikke er krav om å bytte førerkort, men du kan søke om det hvis du ønsker det. Du skal i utgangspunktet ikke avlegge kontrollerende førerprøve i forbindelse med byttet.

Grønlandske førerkort

Hvis du har grønlandsk førerkort og bor i Danmark, kan det grønlandske førerkortet sidestilles med et dansk. Du må kunne dokumentere at du har gjennomført to kjøretimer med en varighet på minst 45 minutter hos en godkjent dansk kjørelærer. Timene skal inneholde by-, landeveis- og motorveiskjøring.

Du dokumenterer at du har gjennomført kjøretimene, ved å vise fram et skjema som du kan laste ned på Færdselsstyrelsens hjemmeside. Skjemaet skal signeres av både deg og kjørelæreren din.

Når du har gjennomført timene og skjemaet er signert, vil det grønlandske førerkortet på alle måter bli sidestilt med et dansk førerkort og gi deg rett til å kjøre samme kjøretøy i Danmark som det ga rett til på Grønland mens førerkortet er gyldig, med mindre gyldighetsperioden er lengre enn til fylte 70 år for førerkort til klasse 2. Du må ha med både det grønlandske førerkortet ditt og det signerte skjemaet når du kjører bil i Danmark.

Hvis du har grønlandsk førerkort og bor i Danmark, kan du også få byttet det grønlandske førerkortet ditt i et dansk ved å avlegge en kontrollerende førerprøve.

Førerkort fra andre land

Hvis du har et førerkort utstedt i et annet land, eller hvis du har et førerkort som er byttet fra et førerkort i et annet land, gjelder særskilte regler. Dem kan du lese på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Hvordan bytter du et utenlandsk førerkort i et dansk?

Hvis du bor i Danmark og har et førerkort utstedt i et EU- eller EØS-land eller Færøyene, kan du i de fleste tilfeller bytte førerkortet ditt i et dansk. Du må henvende deg til Borgerservice i kommunen din. Du kan lese hvilken dokumentasjon du må ha med, på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

For å kunne bytte et grønlandsk førerkort i et dansk må du avlegge en kontrollerende førerprøve.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Hvis du har spørsmål om utstedelse eller bytte av førerkort, må du kontakte Borgerservice i kommunen din. Hvis du har generelle spørsmål, kan du kontakte Færdselsstyrelsen.

Mer informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.