Islandsk barnetrygd

Barnabætur á Íslandi
Her kan du finne informasjon om den islandske barnetrygden.

Hensikten med barnetrygden er å hjelpe barnefamilier og utjevne økonomiske forskjeller. Foreldre får betalt et bestemt beløp for hvert barn til det fyller 18 år. Beløpets størrelse er avhengig av foreldrenes inntekter, sivilstatus og antall barn. Det er Skatteetaten (Ríkisskattstjóri) som administrerer barnetrygden på Island.

 

Barnetrygd

Barnetrygden blir utbetalt fra ett år etter at et barn blir født eller flytter til Island, til og med året barnet fyller 18 år. Beløpet blir utbetalt fire ganger i året. Et forskudd blir utbetalt 1. februar og 1. mai. Forskuddet blir så trekt fra barnetrygden, når den blir fastsatt i skatteoppgjøret, og restbeløpet blir utbetalt 1. juni og 1. oktober.

Barnetrygden er avhengig av inntekt og blir beregnet ut fra skattemeldingen. Inntekter fra utlandet vil påvirke beregningen av barnetrygden på samme måte som inntekter på Island. Barnetrygden blir ikke regnet som inntekt og er ikke skattepliktig. Du trenger ikke å søke om barnetrygd.

I tillegg til barnetrygd blir det utbetalt en særskilt inntektsavhengig barnetrygd for barn som er yngre en sju år.

 

Hvem kan motta barnetrygd?  

Alle har rett til barnetrygd, uansett om de er arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende eller studenter.

 

   

  Begge foreldrene bor og jobber på Island

  Barnetrygden fordeles jevnt mellom ektefeller. Det samme gjelder om foreldrene er registrerte samboere, hvis de oppfyller krav om sambeskatning på slutten av inntektsåret.

  Begge foreldrene bor i et annet nordisk land og jobber på Island

  Hvis begge foreldrene jobber på Island, betaler islandske myndigheter barnetrygden så lenge begge foreldrene uten forbehold er skattepliktige på Island.

  Familien bor på Island, men den ene forelderen jobber i et annet nordisk land

  Hvis foreldre og barn er bosatt på Island, og den ene forelderen jobber på Island og den andre jobber i et annet nordisk land, er hovedregelen at barnetrygden blir utbetalt på Island. Hvis beløpet er høyere i det andre landet enn på Island, skal trygdemyndighetene i det landet betale et tilleggsbeløp som svarer til forskjellen. Du kan ta kontakt med trygdemyndighetene i det landet hvor barnet bor for, å få nærmere informasjon om hvordan man søker om tilleggsbeløp til barnetrygden.

  Familien bor i et annet nordisk land, og den ene forelderen jobber på Island

  Hvis familien bor i et annet nordisk land, og den ene forelderen jobber på Island, er hovedregelen at landet man er bosatt i, betaler barnetrygden. Et unntak fra denne regelen er at om forelderen som bor i et annet nordisk land, ikke er i arbeid, er det islandske myndigheter som betaler barnetrygden.

  Hvis foreldrene har trygdeforsikring i to forskjellige land

  Du kan ha rett til barnetrygd, men du må sende inn en særskilt søknad. Hvis barnetrygden blir utbetalt fra mer enn ett land, blir rettighetene vurdert i følgende rekkefølge: Først gjelder rettigheter på grunn av arbeid som lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende, så rettigheter på grunn av pensjonsutbetalinger og til slutt rettigheter på grunn av bosted.

  Må barnet være bosatt i landet som utbetaler barnetrygden?

  Det er mulig å motta barnetrygd på Island selv om barnet ikke er bosatt der. Kravet er at barnet blir forsørget av en person som er statsborger i et EU-land, jobber på Island og har full skatteplikt der.

  Enslig forelder

  En enslig forelder får utbetalt full barnetrygd for barn som hen forsørger.

  Hvis foreldrene skiller seg

  Hvis ektefeller skiller seg før slutten av året, blir barnetrygden omregnet til å gjelde for to enslige foreldre i samsvar med skattemeldingen deres.

  Er det mulig å få utbetalt islandsk barnetrygd etter flytting til utlandet?

  Foreldre som flytter med sine barn til et annet nordisk land, kan ha krav på foreldrepenger i ett år etter at de flytter, men kun i samsvar med den tid de var bosatt på Island i inntektsåret. Siden barnetrygden blir løpende utbetalt i de andre nordiske landene, kan foreldre oppleve å få utbetalt beløp fra to land samtidig, ettersom utbetalingene gjelder for ulike perioder. Dette fører til at foreldre som flytter til Island fra et annet nordisk land, kan være uten barnetrygd i tiden fra ankomst til beregning av skatteoppgjør året etter, når utbetalingen av de islandske foreldrepengene begynner.

  Studenter som studerer utenlands, kan ha rett på barnetrygd om søknaden deres om skattemessig bosted blir innvilget. Barnetrygden blir beregnet utfra skattemeldingen, og ektefeller må levere inn opplysninger om begges inntekter. Barnebidrag eller sammenlignbare stønader fra utlandet blir trekt fra beløpet. Forskuddet kan ikke beregnes før skattemeldingen med opplysninger om utenlandske stønader er tilgjengelig.

  Hvem skal du kontakte om du har spørsmål?

  Flere opplysninger finner du på Skatteetatens (Ríkisskattstjóri) hjemmeside. Dessuten kan man få opplysninger ved å ringe en sørvisrådgiver på telefon (+354) 442 1000. 

  Spør Info Norden

  Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

  OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

  Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.