Kjøp av varer og tjenester i Danmark

Unge kvinder med telefoner
Photographer
Benjamin Suomela / Norden.org
Her kan du lese om dine rettigheter som forbruker og om kjøp av visse varer og tjenester i Danmark.

Kjøpsloven

Når du kjøper en vare i Danmark, har du en rekke rettigheter.

  • Du har alltid to års reklamasjonsrett. Det betyr at du har rett til å klage til butikken over feil og mangler ved varen i to år.
  • Du har ikke automatisk angrerett når du handler i en butikk. Du kan bare få varen byttet eller få pengene tilbake hvis butikken tilbyr det.
  • Hvis varen har feil eller mangler, har du rett til å få den reparert eller byttet i en ny. I noen tilfeller kan du få pengene tilbake eller avslag i prisen.
  • Butikken kan bare prøve å reparere eller bytte varen noen få ganger – vanligvis én eller to. Deretter kan du kreve å få pengene tilbake.

Forbrukernes rettigheter finnes i kjøpsloven (Købeloven). Du kan lese Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens guide til loven på deres nettsted.

Forbrukerorganisasjoner

Hvis du vil vite mer om dine rettigheter som forbruker i Danmark, kan du kontakte det danske Forbrugerrådet. De kan også veilede deg om klagemuligheter. Hvis du har spørsmål vedrørende handel over grensene i EU og EØS, kan du kontakte Forbruger Europas danske kontor.

Mobiltelefoni

Du må være folkeregistrert i Danmark hvis du ønsker å opprette et mobiltelefonabonnement.

Hvis du ønsker et dansk mobiltelefonnummer uten å bli folkeregistrert, kan du benytte deg av kontantkort som kan kjøpes i kiosker og på bensinstasjoner.

Strøm, gass, vann og varme

Det er ikke noe krav at du må være folkeregistrert i Danmark for å bli kunde hos for eksempel Københavns E, som tilbyr strøm, gass, vann og varme i hovedstadsområdet.

Alle som bor i Danmark, kan derfor motta strøm, gass, vann og varme.

Bensinkort

Mange oljeselskaper utsteder spesielle kredittkort (bensinkort) som kan brukes når du kjøper bensin, varer og tjenester på bensinstasjoner.

Du må være folkeregistrert i Danmark for å få et dansk bensinkort.

Hos flere multinasjonale selskaper er det likevel mulig å benytte et kort som er utstedt i utlandet. Dersom du ønsker å finne ut om kortet ditt kan benyttes i Danmark, må du kontakte selskapet som har utstedt kortet.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.