Kjøp av varer og tjenester i Sverige

Mobiltelefon med købevalg

Online shopping

Fotograf
Abillion/Unsplash
Her kan du lese om dine rettigheter som forbruker og om kjøp av varer og tjenester i Sverige. Du finner konkret informasjon om svensk mobiltelefonabonnement, strømleverandør og kringkastingsavgift.

I Sverige er det ofte et krav at du må ha svensk personnummer for å kunne inngå avtale om en tjeneste. Hvis du ikke har svensk personnummer, kan det begrense bruken av visse tjenester.

Forbrukerrettigheter i Sverige

Når du handler, enten det er på nettet eller i en fysisk butikk, er det enkelte retningslinjer både du og selger må overholde i Sverige.

Hvis du er i tvil om hva som gjelder ved et kjøp, kan du finne fram til rettighetene dine i den svenske kjøpsloven. Det finnes også svenske forbrukerorganisasjoner som kan rettlede deg.

Kjøpsloven i Sverige

Den svenske kjøpsloven inneholder grunnleggende prinsipper som gir forbrukeren og bedriften visse rettigheter og plikter. Reglene beskytter forbrukeren ved kjøp av varer. Når du kjøper en vare i Sverige, er det noen forhold du må være oppmerksom på:

  • Du har tre års reklamasjonsrett. Det betyr at du har rett til å klage til butikken over feil og mangler ved produktet i tre år.
  • Du har ikke automatisk rett til å heve kjøpet (öppet köp) når du handler i en butikk.
  • Du kan bare få varen byttet eller pengene tilbake hvis butikken tilbyr det.

Hvis varen har en feil eller en mangel, har du først og fremst rett til å få den reparert eller byttet. Hvis det ikke er mulig, kan du i stedet kreve et prisavslag eller et beløp for å la noen andre reparere varen.

For å heve avtalen og få tilbake pengene, kreves det at feilen på varen er av vesentlig betydning for deg.

Hvis du inngår en avtale om handel av en vare på avstand – for eksempel via telefon eller Internett – har du 14 dagers angrefrist.

Forbrukerorganisasjoner i Sverige

Hvis du vil vite mer om dine rettigheter som forbruker i Sverige, kan du kontakte Hallå konsument, som er en uavhengig veiledningstjeneste hos det svenske forbrukerrådet, Konsumentverket. De kan også veilede deg om klagemuligheter.

Hvis du har spørsmål om rettighetene dine som kunde i en bank eller hos et forsikringsselskap, kan du kontakte Konsumenternas Bank- och Finansbyrå.

Hvis du har spørsmål som dreier seg om handel over grensene i EU og EØS, kan du kontakte ECC Sverige, som gir forbrukere gratis rådgivning om forbrukerrettigheter ved grensehandel innenfor EU, Island, Norge og Storbritannia.

Abonnementer i Sverige

Det er ikke alltid like lett å skaffe seg abonnementer for mobiltelefon, bredbånd, strømleverandør eller lignende hvis du ikke er bosatt i Sverige og har svensk personnummer eller bank-id.

Her finner du mer informasjon om regler og bestemmelser når du kjøper varer og tjenester i Sverige.

Kringkastingsavgift i Sverige

I Sverige er radio- og tv-avgiften en generell kringkastingsavgift som oppkreves gjennom skatten.

Mobiltelefoni, fasttelefoni og bredbånd i Sverige

Hvis du ikke er folkeregistrert i Sverige, kan det være vanskelig å tegne abonnement hos et teleselskap.

Ta likevel kontakt med den leverandøren du ønsker å tegne et abonnement hos, for å høre hvilke alternativer de har for kunder som ikke er folkeregistrert i Sverige.

Hvis du ikke har vært folkeregistrert i Sverige i en lengre periode, vil mange selskaper kreve at du kan vise fram lønnsslipper eller lignende som dokumentasjon på at du har en inntekt. I noen tilfeller krever leverandøren at du innbetaler et forskudd.

I forbindelse med mobiltelefoni er det mulig å kjøpe et kontantkort der du betaler for forbruket på forhånd. Det er ikke nødvendig å ha svensk personnummer for å kjøpe et kontantkort.

Fasttelefoni, digital-TV og bredbånd i Sverige

I mange moderne svenske utleieobjekter er det mulig å få levert både fastnettelefoni, digital-TV og bredbånd via internett.

Avhengig av hvor du bor, kan du velge mellom en rekke leverandører.

Strømleverandør og netteier i Sverige

I Sverige står du fritt til å velge mellom cirka 120 strømleverandører, men du kan ikke velge netteier.

Netteieren eier nettet der du bor, og krever alltid en avgift for å distribuere strømmen til deg. Denne avgiften kan du ikke påvirke.

Du kan imidlertid velge hvilken strømleverandør du ønsker. Hvis du ikke velger en strømleverandør, tildeler netteier deg en. Dette kan som regel medføre at strømavtalen din blir unødvendig dyr. Før du velger strømleverandør, er det en god idé å sammenligne priser på Elpriskollen.se.

Du bør undersøke vilkårene i strømavtalen før du skriver under på den. Utover prisen kan det være viktig å ha kjennskap til regler for oppsigelsestid, bindingsperiode og hva som skjer med avtalen når den utløper.

Hvis du flytter fra boligen din, bør du si opp strømavtalen både hos strømleverandøren og hos netteieren.

Kredittopplysning i Sverige

De som låner ut penger eller gir andre kreditt, trenger et godt grunnlag for å vurdere om de vil gi deg kreditt.

For å gjøre det enklere å gi kreditt, finnes det kredittopplysningsbyråer som gir kreditoren informasjon om den som søker kreditt. Fullstendig og nøyaktig informasjon hjelper långiveren med å vurdere risikoen for kredittap og andre problemer.

En kredittrapport er i hovedsak fokusert på de økonomiske forholdene. Annen personlig informasjon kan også være inkludert, for eksempel om du er gift eller har utvandret til et annet land.

Hvis du bor og/eller arbeider i et annet land, kan ikke firmaet du ønsker å kjøpe et produkt eller en tjeneste av, se at du har inntekt via en kredittsjekk i Sverige. Derfor må du bevise din inntekt på en annen måte, for eksempel ved å få lønnen din inn på en konto i Sverige.

Selgeren tar en kommersiell beslutning om hvorvidt de vil godta ditt kjøp av et produkt eller en tjeneste på grunnlag av kredittopplysningens risikoprofil. De kan ikke forskjellsbehandle EU-borgere på grunn av nasjonalitet. Men med bopel eller arbeid i et annet land kan det være vanskelig å kjøpe seg visse tjenester i Sverige. Kontakt derfor leverandøren for nærmere informasjon om hva du kan gjøre for å bevise din kredittverdighet.

Kontakt organisasjon eller myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.