Kontanthjelp i Sverige

Kontanthjælp i Sverige
Les om hvilke krav du må oppfylle for å ha rett til kontanthjelp i Sverige.

Kontanthjelp i Sverige kalles ”sosialbidrag”, men heter egentlig "økonomisk bistand". Det er en økonomisk ytelse som du kan få fra den kommunen du bor i, dersom du har økonomiske problemer. Du kan få forsørgerhjelp (försörjningsstöd) eller til andre behov, som for eksempel legemiddel, tannpleie eller briller.

Statsborgere fra de andre nordiske landene har samme rett til sosialbidrag som svenske statsborgere.

Dersom du blir arbeidsløs og ikke har rett til dagpenger, og dermed ikke kan forsørge deg selv og din familie, kan du derfor søke om sosialbidrag hos din kommune. Søknaden vurderes ut fra dine behov, din økonomiske situasjon og om du oppfyller de kravene som kan stilles til deg.

Det er kommunen som avgjør om du er berettiget til sosialbidrag. De foretar en individuell evaluering av deg og din families situasjon. Er du arbeidsløs, kreves det for eksempel at du er registrert ved Arbetsförmedlingen og at du aktivt søker jobb.

Dersom du ikke kan arbeide, må du bevise dette med en legeerklæring, som viser at du har helt eller delvis nedsatt arbeidsevne. Ved sykdom skal du først og fremst søke sykepenger (sjukpenning).

Dersom du har formue, kan du normalt ikke søke om økonomisk støtte.

Les mer om sosialbidrag på Socialstyrelsens nettsted og ta kontakt med din kommune for mer informasjon.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.