Virksomhet på Færøyene

Dialog post-its brainstorm
Photographer
Heidi Orava
Les om etablering, rekruttering og salg og handel når du vil starte virksomhet på Færøyene.

Starte virksomhet på Færøyene

Du kan få informasjon om å etablere, rekruttere og drive virksomhet på Færøyene hos forskjellige myndigheter. Du kan få mer presis informasjon om hvordan du skal planlegge og komme i gang med virksomheten din, og hvordan du skal velge organisasjonsform, virksomhetsnavn, skape en virksomhetsplan og registrere virksomheten din.   Du finner generell informasjon om å starte egen virksomhet på Færøyene på Færøyenes offisielle informasjonsside. For mer detaljert informasjon ved oppstart, kontakt de relevante myndighetene, skattemyndigheten TAKS og virksomhetsregistreringen Skráseting Føroya.

Færøyske virksomheter i Norden

Færøyske virksomheter som ønsker å etablere seg i eller å handle med utlandet, kan finne informasjon og veiledning hos følgende myndigheter.

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om å starte eller drive virksomhet på Færøyene, kan du kontakte skattemyndigheten TAKS

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.