Virksomhet på Færøyene

Dialog post-its brainstorm
Fotograf
Heidi Orava
Les om etablering, rekruttering og salg og handel når du vil starte virksomhet på Færøyene.

På Norden Business kan du finne informasjon om hvordan du etablerer, rekrutterer og driver virksomhet i Norden. Her kan du også få informasjon om hvordan du selger eller handler varer på et annet nordisk marked eller ansetter medarbeidere på tvers av de nordiske landenes grenser.

Starte virksomhet på Færøyene

Du kan få informasjon om å etablere, rekruttere og drive virksomhet på Færøyene hos forskjellige myndigheter. Du kan få mer presis informasjon om hvordan du skal planlegge og komme i gang med virksomheten din, og hvordan du skal velge organisasjonsform, virksomhetsnavn, skape en virksomhetsplan og registrere virksomheten din.   Du finner generell informasjon om å starte egen virksomhet på Færøyene på Norden Business og på Færøyenes offisielle informasjonsside. For mer detaljert informasjon ved oppstart, kontakt de relevante myndighetene, skattemyndigheten TAKS og virksomhetsregistreringen Skráseting Føroya.

Færøyske virksomheter i Norden

Færøyske virksomheter som ønsker å etablere seg i eller å handle med utlandet, kan finne informasjon og veiledning hos følgende myndigheter.

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om å starte eller drive virksomhet på Færøyene, kan du kontakte skattemyndigheten TAKS

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.