Her kommer de nordiske sirkulære forretningsmodellene

10.09.15 | Nyhet
Jordglob
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
La utrustning fra europeiske sykehus leve videre i utviklingsland. Produser så holdbare sportsklær at de tåler å leies ut, om og om igjen. En ny nordisk rapport gir eksempler på 18 sirkulære forretningmodeller.

Sirkulær økonomi går ut på å gjenbruke, reparere og bruke søppel som en ressurs.

Rapporten er et resultat av prosjektet: ”Moving towards a circular economy”, som ble gjennomført av arbeidsgruppen for avfall innenfor Nordisk ministerråd.

– Vi håper de 18 eksemplene som finnes i rapporten, vil inspirere entreprenører og bedrifter til å se fordelene med sirkulær økonomi, sier Sanna Due Sjöström, leder for Nordisk avfallsgruppe.

Sirkulær økonomi står høyt på agendaen i mange land, og også EU-kommisjonen har varslet et forslag om sirkulær økonomi før årsskiftet.Les rapporten Moving towards a circular economy  .

I prosjektet inngikk en workshop der det deltok forskere, myndighetspersoner, bedrifter, kommuner, politikere og representanter for nordiske departementer.

En viktig konklusjon er at det trengs både felles regler og politiske mål som fører til økt gjenbruk.

Derfor inneholder rapporten anbefalinger om hva som skal til for å stimulere utviklingen av sirkulær økonomi i de nordiske landene. 

Blant annet trengs det felles regler som bidrar til at varer konstrueres slik at de kan repareres, og at produkter allerede fra begynnelsen av utvikles for en lengre livslengde.

– Nå skal vi bruke anbefalingene i landenes arbeid med å få i stand en sirkulær økonomi. Vi gir forslag til styringsmidler som kan være effektive for å få utviklingen i riktig retning, sier Sanna Due Sjöström.

Les rapporten