Kirsten Thorup fikk Nordisk råds litteraturpris 2017

01.11.17 | Nyhet
Vinnare av Nordiska rådets litteraturpris 2017
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Den danske forfatteren mottok Nordisk råds litteraturpris for romanen "Erindring om kærligheden" (ikke oversatt til norsk) under Nordisk råds prisutdeling i Finlandiahuset i Helsingfors. Kirsten Thorup fikk overrakt prisen på 350.000 kr av Sunna Dís Másdóttir, som er formann for bedømmelseskomiteen.

Bedømmelseskomiteens begrunnelse:

Mottakeren av Nordisk råds litteraturpris 2017 er forfatter til en lang rekke eksemplarisk vedkommende og sosialt engasjerte romaner. Kirsten Thorups roman Erindring om kærligheden tegner et portrett av kvinnen Tara, som konstant rekker hånden ut til de utsatte i samfunnet. Litt tilfeldig får hun datteren Siri, en oppgave hun har vanskelig for å takle. Det blir et hjerteskjærende og nådeløst forløp der spørsmål om retter og plikter, det private og det politiske – og ikke minst kjærlighetens styrke og pris – behandles i en stadig mer nyansert form. Erindring om kærligheden er en kullsvart og vis roman. Den trekker garn i dypet, i vårt felles dyp, slik bare virkelig litteratur kan gjøre det.