Nye rapporter viser hvordan gjenbruk og resirkulering av tekstiler kan økes

02.06.14 | Nyhet
Källsortering
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Mellom 54 og 80 % av brukte tekstiler i Norden blir kastet og ender i forbrenningsovner eller på søppeldynger til tross for at materialet er egnet for gjenbruk eller resirkulering. Tre nye rapporter utgitt av Nordisk avfallsgruppe og Nordisk ministerråd analyserer problemet og viser hvordan man i betydelig grad kan øke gjenbruk og resirkulering av tekstiler i regionen.

To av rapportene, "Towards a Nordic textile strategy" og "Towards a new Nordic textile commitment", analyserer eksisterende systemer for innsamling, sortering, gjenbruk og resirkulering i regionen.  Hensikten er å forbedre infrastrukturen for behandling av tekstilavfall og utvikle et felles system for kvalitetskrav for selskapene som er involvert.

"I Norden samler vi bare inn 20–46 % av tekstilene som blir brukt. Det er åpenbart behov for å øke og forbedre innsamlingen av tekstiler, fordi de representerer en verdifull ressurs," sier Sanna Due Sjöström, leder for Nordisk avfallsgruppe.

"Vi må etablere førsteklasses tekstilfiberresirkulering i stor skala. Ved å utvikle riktig teknologi har Norden muligheten til å skape en ny, verdensledende resirkuleringsindustri," konstaterer Due-Sjöström.

Den tredje rapporten, "EPR systems and new business models", tar for seg fordelene ved å utvikle modeller for utvidet produsentansvar som stimulerer tekstilprodusentene til å lage produkter som varer, og rette mer oppmerksomhet mot produktenes miljøkonsekvenser. Dessuten presenterer den en rekke nye forretningsmodeller som fører til mer gjenbruk og resirkulering.

Bakgrunn

Rapportene er del av de nordiske statsministrenes initiativ for grønn vekst, "Norden – ledende i grønn vekst".  Analysen vil bli brukt i pågående tiltak for å oppgradere systemene for gjenbruk og resirkulering av tekstiler i Norden. Ytterligere resultater vil bli presentert i de siste prosjektrapportene på slutten av 2014.

Towards a new Nordic textile commitment: Collection, sorting, reuse and recycling

Towards a Nordic textile strategy: Collection, sorting, reuse and recycling of textiles 

EPR systems and new business models: Reuse and recycling of textiles in the Nordic region