Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Islands idrottsförbund – Olympiska kommittén tilldelas Nordiska Folkhälsopriset 2014

16.10.14 | Nyhet
Nordiska ministerrådet (NMR) och Nordic School of Public Health (NHV) vill med det Nordiska folkhälsopriset uppmärksamma viktiga insatser för hälsa och välbefinnande. I år tilldelas priset Islands idrottsförbund- Olympiska kommittén för dess insatser för motion och livsstil för den breda allmänheten.

Utmärkelsen ges till en person, organisation eller institution som gör en värdefull insats för att förbättra folkhälsan i Norden, och delas i år ut av Islands hälsominister Kristján Þór Júlíusson i samband med de nordiska hälso- och socialministrarnas möte den 16.oktober i Köpenhamn.

- Inspirerar oss att fortsätta

- Vi har under åren aktivt uppmuntrat befolkningen att regelbundet delta i olika former av fysisk aktivitet, inom ramen för de program som erbjuds. Det är en ära för oss att få motta det Nordiska Folkhälsopriset. Priset är ett betydande erkännande, och inspirerar oss att fortsätta vårt arbete inom folkhälsoområdet, säger Líney R. Halldórsdóttir direktör (Framkvæmdastjóri )för Islands idrottsförbund- Olympiska kommittén.

Motiveringen

Priset tilldelas med motiveringen ” Islands idrottsförbund - Olympiska kommittén har i över två årtionden haft ett betydande inflytande på folkhälsan på Island med fokus på allmänhetens sunda levnadsvanor. De har initierat program kring motion och livsstil samt välbefinnande för allmänheten. Programmen har haft genomslagskraft till den breda befolkningen i alla åldrar och goda resultat i särskilt utsatta grupper. Islands idrottsförbund- Olympiska kommittén är en värdig mottagare för Nordiska folkhälsopriset 2014 för sitt effektiva och systematiska folkhälsoarbete”.

Det nordiska folkhälsopriset Genom det nordiska folkhälsopriset uppmärksammar Nordiska ministerrådet, NMR och Nordic School of Public Health NHV viktiga insatser för hälsa och välbefinnande i Norden. Detta innefattar sociala, fysiska och psykiska förhållanden i miljön, faktorer som påverkar livsstil men också hälso- och sjukvårdens organisation och arbetssätt. Utmärkelsen ges till en person, organisation eller institution som gör en värdefull insats för att förbättra folkhälsan i Norden.