4.5.
Medlemsforslag om styrkelse av de nordiske mediers kompetanse på undersøkende journalistikk, A 1814/kultur (Den sosialdemokratiske gruppen)

82
Åslaug Sem-Jacobsen
Innlegg

Vi i Mittengruppen er veldig opptatt av at Norden skal fortsette å være helt i front når det gjelder den frie og uavhengige pressen, og at den får gode kår.

83
Norunn Tveiten Benestad
Innlegg

Vi slåss i dag mot "fake news", publiseringskanaler og plattformer som ikke alltid fremmer etterrettelighet og kvalitet i informasjonsformidling eller ordskifte.

84
Ruth Mari Grung
Replikk

Jeg vil bare gjenta det som ble sagt innledningsvis: Når vi har sett hvordan vi har klart å bygge opp den kompetansen i Norge, og når demokratiet står så tydelig på dagsordenen, ser man ikke da at

87
Ruth Mari Grung
Replikk

Det er faktisk senteret som tok initiativ til dette. De har hatt møte med samtlige av de store redaksjonene i de nordiske mediene, som har påpekt at dette er en stor svakhet.

89
Angelika Bengtsson
Innlegg

Fru president! Förslaget från den socialdemokratiska gruppen är i grunden bra. Vi vet att hotet mot journalister och politiker ökar, och då bllir grävande journalistik allt viktigare.