Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

En spridning av femton nordiska klimatlösningar skulle räcka för att minska de globala utsläppen med fyra miljarder ton

16.11.16 | Nyhet
Scaling up just 15 Nordic solutions can reduce 4 Gt of global emissions
Fotograf
Sitra.fi
Genom att använda sig av femton beprövade nordiska klimatlösningar kan världens länder minska sina utsläpp med fyra miljarder ton fram till 2030. Det motsvarar EU-ländernas sammanlagda utsläpp i dag. Utsläppsminskningen skulle kosta lika mycket som det i dag kostar att subventionera den fossila energiproduktionen under nio dagar.

Resultaten kommer från studien Nordic Green to Scale som lanserades vid FN:s klimatkonferens (COP22) i Marrakech den 16 november. Nordiska ministerrådet har samarbetat med den finska innovationsfonden Sitra och framstående institutioner från alla nordiska länder för att svara på en enkel fråga: Hur långt kan vi komma enbart med befintliga nordiska klimatlösningar för att 2030 ligga på den nivå som nordiska länder gör i dag?

110 länder har redan ratificerat klimatavtalet från Paris.

”Vi måste arbeta snabbt för att uppnå målen i Parisavtalet. Den här nordiska studien visar att det redan finns gott om tillgängliga metoder som bevisligen fungerar, till ett överkomligt pris. Det finns ingen anledning att vänta. Det är dags att leverera nu”, säger Kimmo Tiilikainen, finsk jordbruks- och miljöminister samt ledamot i Nordiska ministerrådet för miljö.

”Beslutsfattarnas största oro är att det antingen är för svårt eller för dyrt att snabbt minska klimatutsläppen”, säger Oras Tynkkynen, seniorrådgivare på Sitra och ansvarig för Nordic Green to Scale-analysen. Han har deltagit på sjutton klimatkonferenser (sedan Kyoto 1997).

”Vårt mål med studien är att belysa vad olika länder redan har uppnått med klimatåtgärder och vad andra länder kan lära sig av deras framgångar. Med tanke på hur mycket vikt vi tillmäter innovationer och ny teknik finns det ingen ursäkt för att inte vidta åtgärder i dag och införa lösningar som redan finns”, säger Tynkkynen.

Utsläppsminskningar behövs inom alla sektorer

Nordic Green to Scale-studien visar att utsläppsminskningar kan nås på ett effektivt sätt inom alla viktiga sektorer: energi, industri, transport, byggnader och hushåll samt jord- och skogsbruk.

Några exempel:

  • Stadsbor i Danmark cyklar i genomsnitt nästan tre kilometer varje dag. Om andra länder gjorde som Danmark och främjade cykling i städer skulle utsläppen minska med nästan lika mycket som Slovakien släpper ut på ett år.  
  • Den industriella uppvärmningen och fjärrvärmen i Finland kommer från en energieffektiv kombination av värme- och energiproduktion. Om andra länder kombinerade värme- och energiproduktion på samma sätt skulle utsläppen minska med nästan lika mycket som Japan släpper ut på ett år.  
  • Island producerar nästan 30 procent av sin el och nästan all uppvärmning med geotermisk energi. Om länder med betydande geotermisk potential använde den som Island gör skulle utsläppen minska med mer än vad Danmark släpper ut på ett år.  
  • I fjol var nästan var fjärde ny bil som såldes i Norge elektrisk eller en laddningsbar hybrid. Om andra rika länder hade lika många elbilar som Norge skulle utsläppen minska med nästan lika mycket som Danmark släpper ut på ett år.  
  • Sverige har flest värmepumpar per invånare i hela världen. Om några utvalda europeiska länder tog efter Sverige skulle utsläppen minska med lika mycket som Kuba släpper ut på ett år.

Utöver de direkta utsläppsminskningarna skulle dessa femton klimatlösningar även skapa betydande positiva bieffekter. Dessa inbegriper förbättrad luft- och vattenkvalitet, högre energisäkerhet, fler lokala jobb, lägre bränslekostnader, färre trafikstockningar och bibehållen biologisk mångfald.

Nordic Green to Scale är ett samarbete mellan institutioner från alla fem nordiska länder och Nordiska ministerrådets klimat- och luftgrupp KoL:

Läs mer: